Obsah

Aktuality

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

miku

Prišiel k nám Mikuláš

Ani tento rok nesklamal Mikuláš deti a poctil nás svojou návštevou v sobotu 8.12.2018. Prišiel v spoločnosti krásnych anjelov, no ak by sa však našiel nejaký neposlušník, čo si darček nezaslúži, spoza chrbta mu asistoval čert. celý text

ostatné | 11. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
mik

Vianočné trhy s Mikulášom

Milé deti aj tento rok zavíta do našej obce Mikuláš. Môžete ho očakávať so záprahom 8.decembra 2018 od 15:00 hod., kedy bude prechádzať cez obec a o 16:30 hod. rozsvieti vianočný stromček pri obecnom úrade. Dobré deti sa môžu tešiť na mikulášsky balíček!!! Od 14:00 hod budú pripravené aj vianočné trhy, kde sa budú vyrábať vianočné oplátky, trubičky na predaj budú vianočné dekorácie a bohaté občerstvenie - vianočná kapustnica, pečená klobáska i vianočný punč. celý text

ostatné | 6. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
komp

Kompostér 1050 l - BEZPLATNE do domácnosti

Obecný úrad žiada občanov aby si zajtra 8.12.2018 v čase od 10:00 hod. do 17:00 hod. vyzdvihli BEZPLATNE v priestoroch Zberného dvora kompostér 1050l v rámci projektu „Kompostujeme v bielokarpatsko-trenčianskom mikroregióne“.Reálna životnosť kompostéra je viac ako 20 rokov. Je odolný dramatickým zmenám počasia (vysoké teploty, extrémne mrazy, silný vietor), tiež sa ubráni náporu biologického odpadu vo vnútri a nezmení svoj pôvodný tvar. Je vyrobený zo 100% recyklovaného polyetelénu, ktorý je UV stabilný.Konštrukciu kompostéra možno pohodlne otvoriť z každej strany a ľubovoľne kompost premiešavať, vyberať či priebežne dopĺňať nový biologický materiál. 
celý text

ostatné | 6. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
vet

Povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín oznamuje, že bola zrušená výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu,t.j. všetky chovy ošípaných aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu musia byť registrované. Držiteľ, chovateľ je povinný zaregistrovať farmu v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina.Pokiaľ si chovateľ túto povinnosť nesplní, môže byť uložená pokuta od 100 do 400 eur. celý text

ostatné | 28. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
výkup

Výkup papiera výmenou za hygienické výrobky

Dňa 15.decembra 2018 (sobota) sa bude v našej obci konať výkup papiera výmenou za hygienické výrobky. Upozorňujeme občanov, že papier musí byť zviazaný do balíkov (nie v krabici, taške)!
Vykupuje sa:noviny, časopisy, letáky a knihy bez tvrdých obalov. Kartóny sa nevykupujú. Zber sa uskutoční za každého počasia. celý text

ostatné | 27. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
Úhrada poplatku za komunálny odpad 1

Protokol o skúškach vzorky - kyselka Chocholná-Velčice

Prekročenie stanovenej limitnej hodnoty v ukazovateli koliformné baktérie celý text

ostatné | 23. 11. 2018 | Autor: Správce Webu 2
pozv

PREDNÁŠKA - VYDANIE KOMPOSTÉROV

Obecný úrad Chocholná-Velčice oznamuje občanom, že sa dňa 23.11.2018 o 19:00 hod. bude konať prednáška k projektu "Kompostujeme v bielokarpatsko-trenčianskom mikroregióne". Na prednáške sa doveziete ako správne kompostovať biologicky odpad vznikajúci na záhradke i v kuchyni a ako z neho získať kvalitné hnojivo v podobe kompostu. Občania, ktorí sa prednášky zúčastnia majú prednostne nárok na BEZPLATNE prevzatie kompostéra (1050l) v priestoroch zberného dvora v sobotu 24.novembra od 10:00 hod. -14.00 hod. celý text

ostatné | 19. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
pla

Katarínske posedenie dôchodcov

Jednota dôchodcov Slovenska ZO Chocholná-Velčice srdečne pozýva všetkých občanov - dôchodcov na Katarínske posedenie,
ktoré sa uskutoční v nedeľu 25. novembra 2018 o 15:00 hod. v sále Kultúrneho domu Chocholná-Velčice. Do tanca a dobrej nálady hrá hudobná skupina DONALD. Na Vašu účasť sa tešia usporiadatelia!
celý text

ostatné | 19. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
dis

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenskej distribučnej na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zákona č.251/2012 Z.z. v platnom znení.
celý text

ostatné | 15. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
po

Upozorňujeme seniorov !!!

Upozorňujeme seniorov, že sa v poslednej dobe množia podvody na senioroch. Sú oslovovaní prostredníctvom telefónu v skorých ranných alebo večerných hodinách o tom, že ich rodinným príslušníkom sa stali nepredvídateľné okolnosti (rôzne dopravné nehody a pod.) a žiadali od nich finančne odškodnenie. Preto žiadame občanov o obozretnosť a vyvarovania sa neuváženého konania a aby si predmetnú skutočnosť vždy overili u svojich rodinných príslušníkov. celý text

ostatné | 15. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
krv

Darovanie krvi v obci

6. novembra 2018 sa v Kultúrnom dome našej obci uskutočnil odber krvi mobilnou jednotkou národnej transfúznej služby. celý text

ostatné | 6. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
konáre

Vývoz orezaných konárov

Obecný úrad oznamuje občanom, že môžu nosiť orezané konáre, haluze zo stromov a viniča zo svojich záhrad od 1. novembra 2018 na zberné miesto: výjazd od hlavnej cesty oproti Základnej škole smerom do družstva za mostom vedľa potoka. Prísny zákaz vyvážania konárov v Malej Chocholnej - príjazdová cesta na ihrisko. celý text

ostatné | 5. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
nts

Odber krvi mobilnou jednotkou NTS v našej obci

Dňa 6.11.2018 od 8:00 hod. sa v Kultúrnom dome CH-V uskutoční odber krvi mobilnou jednotkou NTS. Darovanie krvi je nielen akt, kde darujete časť seba, ale možno aj zachraňujete život, čo je ten najvzácnejší dar. Preto pozývame všetkých, ktorým nie je život druhého ľahostajný a aj takýmto spôsobom prejavia svoju ľudskosť, ktorá by mala byť bežnou súčasťou života. celý text

ostatné | 29. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
jub

Uctitli sme si jubilantov

Október, známy krásne sfarbeným jesenným lístim i krásnym prívlastkom - mesiac úcty k starším. Nezostali sme nič dlžný tomuto pomenuvaniu a obec pozvala občanov, ktorí v tomto roku oslávili alebo oslávia jubileum. celý text

ostatné | 28. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
svetlo

Čaro lampiónov v našej obci s výtvormi jesenných plodov

V pondelok 22. októbra zorganizoval Obecný úrad so ZŠ a MŠ Lampiónový sprievod už po tretí krát a opäť s veľkým úspechom. Akcia bola spojená s vyhodnotením najkrajšieho výtvoru z jesenných plodov. celý text

ostatné | 28. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Ď

Brigády v Domoch smútku

V dňoch 15.10. a 23.10. sa uskutočnili brigády na cintorínoch v Chocholnej a vo Velčiciach, kde sa upratovali domy smútku a ich okolie. celý text

ostatné | 24. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
eku

Ekumenická spomienka

Obecný úrad Adamovské Kochanovce spoločne so Združením obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu pozývajú občanov na spoločnú EKUMENICKÚ SLÁVNOSŤ k Pamiatke zosnulých, ktorá sa bude konať 1.11.2018 vo štvrtok o 14:00 hod. v Dome smútku na cintoríne v Adamovciach. celý text

ostatné | 23. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
vystava

Oblastná výstava zvierat v našej obci

Aj tento rok sa v našej obci konala tradičná výstava zvierat, ktorá je zároveň druhým ročníkom Oblastnou výstavou Trenčín a 8. ročníkom špeciálky klubu králikov strieborných malých. Návštevníci ju mohli navštíviť v dňoch 12.- 14. októbra 2018 v kultúrnom dome a jeho okolí. celý text

ostatné | 17. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
den

Spevácka skupina Studienka a Slovenský deň kroja

Naša spevácka skupina Studienka sa zúčastnila 8. septembra podujatia Slovenský Deň kroja v Banskej Bystrici. Pripravil ho týždenník Slovenka v spolupráci s mestom Banská Bystrica a Združením miest a obcí Slovenska. celý text

ostatné | 16. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
tetr

Zber - viacvrstvové kombinované materiály (TETRAPAKY - PURE PAKY)

Obecný úrad Chocholná-Velčice prosí občanov, aby viacvrstvové kombinované materiály - tetrapaky, pure paky nosili do zberného dvora v obci, alebo je možné si ich pripraviť vždy 1.utorok v mesiaci, kedy sa spred rodinných domov zberá aj papier a kovy. Tetrapaky a pure paky musia byť stlačené a pevne zviazané v priehľadnom vreci. celý text

ostatné | 16. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
slov

Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska 15.- 21. október 2018

Od 15. do 21. októbra 2018 prebiehajú Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska, prosíme občanov aby sa aktívne zapojili do tejto kampane a nakupovali slovenské výrobky.

celý text

ostatné | 12. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
lamp

Lampiónový sprievod a najkrajší výtvor z jesenných plodov

Obecný úrad, Základná škola a Materská škola Chocholná-Velčice srdečne pozýva všetky deti, rodičov a občanov na Lampiónový sprievod 22. októbra. Stretnutie bude pred Obecným úradom o 18:00 hod. Akcia je spojená s vyhodnotením najkrajšieho výtvoru z jesenných plodov, ktoré bude po lampiónovom sprievode v Parku slobodu.Výtvory môžete nosiť do Parku slobody 22.10. od 14:00 do 16:00 hod. Tešíme sa na Vás! celý text

ostatné | 11. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
furman

Furmanská a hodová paráda 2018

Furmanské preteky spojené s hodovou parádou sa stali už v našej obci tradíciou. Tento rok privítali Chocholanskí furmani, obec Chocholná-Velčice v spolupráci s DHZ Chocholná-Velčice povozníkov už po 13-krát. celý text

ostatné | 11. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
výstava

Oblastná výstava zvierat v našej obci

Slovenský zväz chovateľov ZO Chocholná-Velčice Vás srdečne pozýva na oblastnú výstavu zvierat spojenú so špeciálkou klubu králikov strieborných malých na oblastnú výstavu, ktorá sa bude konať 12.-14. októbra v sále kultúrneho domu a v jeho okolí. celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
šar

Súťaž v lietaní šarkanov 2018

V nedeľu ozdobili jesennú oblohu v areáli futbalového ihriska šarkani rôznych veľkostí a pestrých farieb. celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
odpad

Zber nebezpečného odpadu

V sobotu 6.októbra 2018 v čase od 8:00 - 10:00 hod. sa uskutoční zber nebezpečného odpadu na Zbernom dvore Chocholná-Velčice. Občania môžu v rámci zberu nebezpečného odpadu doniesť napr.farby, laky, rozpúšťadlá, obaly z farieb, absorbenty, žiarivky (neónové trubice), motorové oleje, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, kyseliny, pesticídy... Zberať sa bude i jedlý olej.
celý text

ostatné | 28. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
šar

Súťaž v lietaní šarkanov

V nedeľu 7. októbra o 14:00 hod. pozývame všetky deti aj dospelých na - Súťaž v lietaní šarkanov, ktorá sa bude konať v areáli futbalového ihriska. Pre všetky deti je pripravená sladká odmena, špekačka, cukrová vata a možnosť odviezť sa na koči. Tešíme sa na Vás!
celý text

ostatné | 27. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
tenis

Tenisový turnaj vo štvorhrách

Tenisový klub obce Chocholná- Velčice v spolupráci so športovou komisiou usporiadal dňa 8.9.2018 už 7. ročník tenisového turnaja v štvorhrách. celý text

ostatné | 13. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
výkup

Výkup papiera

Dňa 22.septembra 2018 (sobota) sa bude v našej obci konať výkup papiera výmenou za hygienické výrobky. Upozorňujeme občanov, že papier musí byť zviazaný do balíkov (nie v krabici, taške)!
Vykupuje sa:noviny, časopisy, letáky a knihy bez tvrdých obalov. Kartóny nevykupujú. Zber sa uskutoční za každého počasia. celý text

ostatné | 12. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
vylet

Výlet - Malé Bielice

Dňa 4.9.2018 Obec Chocholná-Velčice v spolupráci s Jednotou dôchodcov zorganizovala výlet do Malých Bielic. Stretli sme sa o 8:00 hod. pred Obecným úradom, kde čakal už autobus. Dvadsaťdva účastníkov zájazdu si posadalo, a výlet sa začal...

celý text

ostatné | 11. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 4
posledná