Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 5
posledná

vianoce

PROGRAM VIANOCE 2018

Kedže sa blížia najkrajšie sviatky v roku, obecný úrad pre spríjemnenie sviatočných dní pripravil pre občanov nasledujúci program: celý text

ostatné | 18. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
miku

Prišiel k nám Mikuláš

Ani tento rok nesklamal Mikuláš deti a poctil nás svojou návštevou v sobotu 8.12.2018. Prišiel v spoločnosti krásnych anjelov, no ak by sa však našiel nejaký neposlušník, čo si darček nezaslúži, spoza chrbta mu asistoval čert. celý text

ostatné | 11. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
mik

Vianočné trhy s Mikulášom

Milé deti aj tento rok zavíta do našej obce Mikuláš. Môžete ho očakávať so záprahom 8.decembra 2018 od 15:00 hod., kedy bude prechádzať cez obec a o 16:30 hod. rozsvieti vianočný stromček pri obecnom úrade. Dobré deti sa môžu tešiť na mikulášsky balíček!!! Od 14:00 hod budú pripravené aj vianočné trhy, kde sa budú vyrábať vianočné oplátky, trubičky na predaj budú vianočné dekorácie a bohaté občerstvenie - vianočná kapustnica, pečená klobáska i vianočný punč. celý text

ostatné | 6. 12. 2018 | Autor: Správce Webu
vet

Povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín oznamuje, že bola zrušená výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu,t.j. všetky chovy ošípaných aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu musia byť registrované. Držiteľ, chovateľ je povinný zaregistrovať farmu v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina.Pokiaľ si chovateľ túto povinnosť nesplní, môže byť uložená pokuta od 100 do 400 eur. celý text

ostatné | 28. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
výkup

Výkup papiera výmenou za hygienické výrobky

Dňa 15.decembra 2018 (sobota) sa bude v našej obci konať výkup papiera výmenou za hygienické výrobky. Upozorňujeme občanov, že papier musí byť zviazaný do balíkov (nie v krabici, taške)!
Vykupuje sa:noviny, časopisy, letáky a knihy bez tvrdých obalov. Kartóny sa nevykupujú. Zber sa uskutoční za každého počasia. celý text

ostatné | 27. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
Úhrada poplatku za komunálny odpad 1

Protokol o skúškach vzorky - kyselka Chocholná-Velčice

Prekročenie stanovenej limitnej hodnoty v ukazovateli koliformné baktérie celý text

ostatné | 23. 11. 2018 | Autor: Správce Webu 2
dis

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenskej distribučnej na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zákona č.251/2012 Z.z. v platnom znení.
celý text

ostatné | 15. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
krv

Darovanie krvi v obci

6. novembra 2018 sa v Kultúrnom dome našej obci uskutočnil odber krvi mobilnou jednotkou národnej transfúznej služby. celý text

ostatné | 6. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
konáre

Vývoz orezaných konárov

Obecný úrad oznamuje občanom, že môžu nosiť orezané konáre, haluze zo stromov a viniča zo svojich záhrad od 1. novembra 2018 na zberné miesto: výjazd od hlavnej cesty oproti Základnej škole smerom do družstva za mostom vedľa potoka. Prísny zákaz vyvážania konárov v Malej Chocholnej - príjazdová cesta na ihrisko. celý text

ostatné | 5. 11. 2018 | Autor: Správce Webu
jub

Uctili sme si jubilantov

Október, známy krásne sfarbeným jesenným lístim i krásnym prívlastkom - mesiac úcty k starším. Nezostali sme nič dlžný tomuto pomenuvaniu a obec pozvala občanov, ktorí v tomto roku oslávili alebo oslávia jubileum. celý text

ostatné | 28. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
svetlo

Čaro lampiónov v našej obci s výtvormi jesenných plodov

V pondelok 22. októbra zorganizoval Obecný úrad so ZŠ a MŠ Lampiónový sprievod už po tretí krát a opäť s veľkým úspechom. Akcia bola spojená s vyhodnotením najkrajšieho výtvoru z jesenných plodov. celý text

ostatné | 28. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
Ď

Brigády v Domoch smútku

V dňoch 15.10. a 23.10. sa uskutočnili brigády na cintorínoch v Chocholnej a vo Velčiciach, kde sa upratovali domy smútku a ich okolie. celý text

ostatné | 24. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
eku

Ekumenická spomienka

Obecný úrad Adamovské Kochanovce spoločne so Združením obcí Bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu pozývajú občanov na spoločnú EKUMENICKÚ SLÁVNOSŤ k Pamiatke zosnulých, ktorá sa bude konať 1.11.2018 vo štvrtok o 14:00 hod. v Dome smútku na cintoríne v Adamovciach. celý text

ostatné | 23. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
vystava

Oblastná výstava zvierat v našej obci

Aj tento rok sa v našej obci konala tradičná výstava zvierat, ktorá je zároveň druhým ročníkom Oblastnou výstavou Trenčín a 8. ročníkom špeciálky klubu králikov strieborných malých. Návštevníci ju mohli navštíviť v dňoch 12.- 14. októbra 2018 v kultúrnom dome a jeho okolí. celý text

ostatné | 17. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
den

Spevácka skupina Studienka a Slovenský deň kroja

Naša spevácka skupina Studienka sa zúčastnila 8. septembra podujatia Slovenský Deň kroja v Banskej Bystrici. Pripravil ho týždenník Slovenka v spolupráci s mestom Banská Bystrica a Združením miest a obcí Slovenska. celý text

ostatné | 16. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
tetr

Zber - viacvrstvové kombinované materiály (TETRAPAKY - PURE PAKY)

Obecný úrad Chocholná-Velčice prosí občanov, aby viacvrstvové kombinované materiály - tetrapaky, pure paky nosili do zberného dvora v obci, alebo je možné si ich pripraviť vždy 1.utorok v mesiaci, kedy sa spred rodinných domov zberá aj papier a kovy. Tetrapaky a pure paky musia byť stlačené a pevne zviazané v priehľadnom vreci. celý text

ostatné | 16. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
slov

Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska 15.- 21. október 2018

Od 15. do 21. októbra 2018 prebiehajú Národné dni na podporu ekonomiky Slovenska, prosíme občanov aby sa aktívne zapojili do tejto kampane a nakupovali slovenské výrobky.

celý text

ostatné | 12. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
lamp

Lampiónový sprievod a najkrajší výtvor z jesenných plodov

Obecný úrad, Základná škola a Materská škola Chocholná-Velčice srdečne pozýva všetky deti, rodičov a občanov na Lampiónový sprievod 22. októbra. Stretnutie bude pred Obecným úradom o 18:00 hod. Akcia je spojená s vyhodnotením najkrajšieho výtvoru z jesenných plodov, ktoré bude po lampiónovom sprievode v Parku slobodu.Výtvory môžete nosiť do Parku slobody 22.10. od 14:00 do 16:00 hod. Tešíme sa na Vás! celý text

ostatné | 11. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
furman

Furmanská a hodová paráda 2018

Furmanské preteky spojené s hodovou parádou sa stali už v našej obci tradíciou. Tento rok privítali Chocholanskí furmani, obec Chocholná-Velčice v spolupráci s DHZ Chocholná-Velčice povozníkov už po 13-krát. celý text

ostatné | 11. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
výstava

Oblastná výstava zvierat v našej obci

Slovenský zväz chovateľov ZO Chocholná-Velčice Vás srdečne pozýva na oblastnú výstavu zvierat spojenú so špeciálkou klubu králikov strieborných malých na oblastnú výstavu, ktorá sa bude konať 12.-14. októbra v sále kultúrneho domu a v jeho okolí. celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
šar

Súťaž v lietaní šarkanov 2018

V nedeľu ozdobili jesennú oblohu v areáli futbalového ihriska šarkani rôznych veľkostí a pestrých farieb. celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor: Správce Webu
odpad

Zber nebezpečného odpadu

V sobotu 6.októbra 2018 v čase od 8:00 - 10:00 hod. sa uskutoční zber nebezpečného odpadu na Zbernom dvore Chocholná-Velčice. Občania môžu v rámci zberu nebezpečného odpadu doniesť napr.farby, laky, rozpúšťadlá, obaly z farieb, absorbenty, žiarivky (neónové trubice), motorové oleje, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, kyseliny, pesticídy... Zberať sa bude i jedlý olej.
celý text

ostatné | 28. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
šar

Súťaž v lietaní šarkanov

V nedeľu 7. októbra o 14:00 hod. pozývame všetky deti aj dospelých na - Súťaž v lietaní šarkanov, ktorá sa bude konať v areáli futbalového ihriska. Pre všetky deti je pripravená sladká odmena, špekačka, cukrová vata a možnosť odviezť sa na koči. Tešíme sa na Vás!
celý text

ostatné | 27. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
tenis

Tenisový turnaj vo štvorhrách

Tenisový klub obce Chocholná- Velčice v spolupráci so športovou komisiou usporiadal dňa 8.9.2018 už 7. ročník tenisového turnaja v štvorhrách. celý text

ostatné | 13. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
výkup

Výkup papiera

Dňa 22.septembra 2018 (sobota) sa bude v našej obci konať výkup papiera výmenou za hygienické výrobky. Upozorňujeme občanov, že papier musí byť zviazaný do balíkov (nie v krabici, taške)!
Vykupuje sa:noviny, časopisy, letáky a knihy bez tvrdých obalov. Kartóny nevykupujú. Zber sa uskutoční za každého počasia. celý text

ostatné | 12. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
vylet

Výlet - Malé Bielice

Dňa 4.9.2018 Obec Chocholná-Velčice v spolupráci s Jednotou dôchodcov zorganizovala výlet do Malých Bielic. Stretli sme sa o 8:00 hod. pred Obecným úradom, kde čakal už autobus. Dvadsaťdva účastníkov zájazdu si posadalo, a výlet sa začal...

celý text

ostatné | 11. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
hasiči

Naši hasiči na súťaži v Trenčíne - Opatovej

DHZ Chocholná-Velčice sa 1.septembra zúčastnil 11.ročníka hasičskej súťaže s historickou striekačkou PS 8 Memeoriál Jána Baďuru a 5. ročníka hasičkej súťaže "O pohár veliteľa DHZ Trenčín-Opatová". celý text

ostatné | 10. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
zs

Začiatok školského roka 2018/2019

Skončil sa už čas oddychu a leňošenia. Bicykle, kolobežky vymenia žiaci za knihy, zošity a iné veci potrebné pri vyučovaní. Žiakov sme slávnostne privítali 4.septembra v budove Základnej školy. celý text

ostatné | 8. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
lekvár

Varenie slivkového lekváru a slivkových špecialít

Varenia lekvárov už pominul vymieraním generácie starých materí, preto sa obec a šikovné gazdinky rozhodli aj vďaka bohatej úrode sliviek ukázať a predviesť i mladším generáciám ako sa lekvár pripravuje a aká je skvelá chuť a vôňa slivkového lekváru. celý text

ostatné, náš tip | 6. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
fu

Furmanská a hodová paráda 2018

Chocholanskí furmani, DHZ a obec Chocholná-Velčice Vás srdečne pozývajú na 13. ročník Furmanskej a Hodovej parády 29.septembra 2018 v areály futbalového ihriska Chocholná-Velčice. Môžete sa tešiť na bohatý program so sprievodnými akciami ako hry pre deti, vozenie na poníkoch, maľovanie na tvár. V ponuke bude aj zmrzlina, cukrová vata a bohaté občerstvenie. A samozrejme aj stánky so suvenírmi, ktoré nesmú chýbať pri žiadnej Hodovej paráde. Tešíme sa na Vás!!! celý text

ostatné | 5. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
prvá
z 5
posledná