Obsah

Ekumenická slávnosť, posvätenie a požehnanie kríža vo Velčiciach

Typ: ostatné
 V stredu 1.11.2017 sme spomínali na našich drahých zosnulých. Kríž na cintoríne vo Velčiciach posvätili a požehnali páni farári.

Aspoň raz do roka,

keď slnko už tak rýchlo zapadá,

čistejší, lepší, bez hnevu, bez vzdoru,

keď si nás slza aj sama vyhľadá,

plamienkom sviečky vraciame mramoru teplo,

spomienku, pokoj, mier ...


 

Spomíname pri hroboch svojich otcov,

s kvapkami rosy na halúzkach čečiny

a kalichoch spomienkového venca,

na črty tváre mamy, rodiny.

 

Poletujúce lístie, farebné stromy a chladné počasie nám pripomínajú príchod jesene. Prichádza obdobie, keď si spomíname na svojich najdrahších, ktorí nás opustili na ich pozemskej púti. Keď sa skončil ich život, aj oni akoby odleteli, podobne ako lístie padajúce zo stromov.

V stredu 1.11.2017 sme si pri príležitosti Pamiatky zosnulých spomínali na zosnulých obcí Chocholná-Velčice, Adamovské Kochanovce, Melčice-Lieskové a Ivanovce.

Pozrite si celú FOTOGALÉRIU 

Ekumenická spomienka sa uskutočnila v Dome smútku vo Velčiciach. Prítomným sa prihovorila pani starostka Ing. Alena Bulková. Pamiatka zosnulých je dňom spomienok, ale aj dňom zamyslenia sa nad tým, že smrť je nevyhnutnou súčasťou nášho života a núti nás uvažovať o podstate a cieľoch nášho jestvovania. Boli to naši zosnulí, čo nám zanechali oheň lásky zo seba preto, aby sme ju rozdali iným ľuďom a obdarovali ňou i naše deti. Vezmime si teda príklad od tých, ktorí nám dali to, čo nám chceli dať. Odpustime tým, ktorí nám už nestihli dať to, čo by sme od nich boli radi prijali. Poďakujme sa tým, ktorí svoj život žili pre iných a tým, ktorí sa usilovali ukázať nám ako žiť v nádeji, v pravde a v spravodlivosti a ozajstnej ľudskej láske.

Týmto všetkým zapáľme nielen plamienok sviečky, ale aj plamienok v našich srdciach – plamienok lásky, úcty a spomienok.


Starostovia obcí pripomenuli všetkých zosnulých, s ktorými sa v obci rozlúčili od novembra 2016 a  zapálili im symbolicky sviečku.

Na zosnulých spomínali:

za obec Chocholná-Velčice starostka Ing. Alena Bulková,

za obec Adamovské Kochanovce starosta Ing. Michal Križan,

za obec Melčice-Lieskové starosta Ing. Miroslav Matiáš,

za obec Ivanovce starostka Mária Hládeková.


Prítomným sa prihovoril za evanjelickú cirkev augsburského vyznania pán farár Mgr. Ján Ochodnický a za rímsko-katolícku cirkev pán farár Mgr. Andrej Krupa , na orgáne hrala a spievala pani Sládkovičová.

Po piesni K tebe o Bože môj ukončila pani starostka ekumenickú slávnosť a všetci sa presunuli pred dom smútku, kde nasledovalo slávnostné posvätenie a požehnanie kríža na cintoríne.

Ing. Alena Bulková poďakovala všetkým, ktorí prispeli k výrobe a umiestneniu kríža:  Urbárna obec Chocholná-Velčice, Pavol Vanek, Damián Žiška, Janka Kubisová, Ján Bulko, Miloš Šprtel s rodinou, Ján Kallo, Miroslav Kostelný, Ján Pavlík, Pavol Pavlík, Dušan Kovačovič, Alexander Chlapík.

Páni farári spoločne uskutočnili akt posvätenia a požehnania. Slávnostnú atmosféru umocnila spevom spevácka skupina STUDIENKA.

Pani starostka na záver poďakovala pánom farárom, starostom obcí a všetkým, ktorí sa zúčastnili ekumenickej slávnosti a slávnosti posvätenia a požehnania kríža.

Obec Chocholná-Velčice ďakuje všetkým, ktorí sa pričinili, aby bol na cintoríne vo Velčiciach kríž – symbol lásky, odpustenia a večného života.

 

Pani starostka si uctila zosnulých a sviečku zapálila aj:

pri kríži na cintoríne v Malej Chocholnej,

pri pamätníku padlým v II. svetovej vojne v centre obce,

pri kríži pri kaplnke vo Veľkej Chocholnej

a pri kríži na Kykuli.


 


 


 


 


Vytvorené: 9. 11. 2017
Posledná aktualizácia: 10. 11. 2017 08:21
Autor: Správce Webu