Obsah

P O Z V Á N K A

Typ: ostatné
Pozvánka na  valné zhromaždenie  členov Lesného pozemkového spoločenstva Velčice, ktoré sa uskutoční dňa 18.3.2018 o 14.00 hod.  /nedeľa/ v KD Chocholná-Velčice.

                                               P O Z V Á N K A

na  valné zhromaždenie  členov Lesného pozemkového spoločenstva Velčice, ktoré sa uskutoční dňa

 

                    18.3.2018 o 14.00 hod.  /nedeľa/ v KD Chocholná-Velčice

 

Program :

1/ Otvorenie

2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  a schválenie programu

      schôdze 

3/  Voľba mandátovej a návrhovej komisie

4/ Správa o činnosti za uplynulé obdobie a kontrola  plnenia úloh z uznesenia

     z valného zhromaždenia zo dňa 25.3.2017

5/ Správa o finančnom hospodárení

6/ Správa dozornej rady

7/ Správa o plnení programu starostlivosti o les za rok 2017

8/ Nájomné zmluvy

9/ Diskusia

10/ Uznesenie   a záver

 

 

 

 

                                                                                           Ing. Dušan Lukáč


Vytvorené: 15. 2. 2018
Posledná aktualizácia: 7. 3. 2018 09:25
Autor: Správce Webu