Obsah

Posedenie s jubilantmi v októbri 2017

Typ: ostatné
 V mesiaci úcty k starším sme strávili s jubilantmi príjemný piatkový podvečer. Na koncerte DUO JAMAHA sme sa zabávali aj s ostatnými občanmi.

Život je nádherný, život je krásny,

zavše je vánok hravý, no neraz prudký víchor,

aj búrka s bleskami.

To, čo sme prežili, vstupuje do spomienok.

 

Život je krásny, keď jubileum človeka sa spája s pravdou ľudí,

keď sa žije život tak, ako sa patrí.

Vtedy sa znásobuje radosť,

keď s podaním ruky vyslovuje želanie srdca,

plné úprimnej lásky.


 Október je mesiacom úcty k starším. V tomto mesiaci pozývame našich jubilantov na posedenie do kultúrneho domu. Na  piatok 20. októbra  sme pozvali na Posedenie s jubilantmi 74 občanov Chocholnej-Velčíc, ktorí dovŕšili v roku 2017 jubileum: 65, 70, 75, 80, 85 a 90 rokov.

Svojou účasťou nás potešilo 48 žien a mužov, vrátane 90-ročnej jubilantky pani Márie Kňazovčíkovej, ktorá nám doniesla na pohostenie domáce koláče a buchty. Ďakujeme.

Pozrite si celú FOTOGALÉRIU 

Po úvodnej básni a príhovore vystúpili s veselým programom žiaci základnej školy pod vedením pani učiteliek.  Vystúpenie detí vyvolávalo úsmevy a dojatie na tvárach prítomných. Žiaci svoje umenie predviedli v básňach, piesňach, tancoch a aj vtipných dialógoch. Veľmi milé bolo vidieť deti, akú majú radosť z pohybu a z vystúpenia najmä pri veselom tanečnom čísle. Ďakujeme pani učiteľkám a deťom za kultúrne spestrenie  nášho programu.

Po vystúpení základnej školy nasledoval slávnostný príhovor  starostky obce Ing. Aleny Bulkovej.

Pani starostka poďakovala jubilantom za ich celoživotnú prácu  a prínos   pre vlastné rodiny, pre priateľov, obec a aj celú spoločnosť.  Popriala prítomným život naplnený dobrým zdravím, priaznivým ovzduším a spokojnosťou!


 Ľudové pesničky nám zanôtila naša malá speváčka Katka Horňáková. Krásny hlas sa rozozvučal v celej sále. Kristínka Horňáková nám pohladila dušu piesňou zahranou na flaute. 

Počas slávnostného zápisu do pamätnej knihy pani starostka zagratulovala každému jibilantovi a odovzdala kvietok a darček.

Po programe nasledovalo občerstvenie, kedy si pri dobrom jedle, zákusku a kávičke mohli kamaráti, spolužiaci, spoluobčania pospomínať a porozprávať sa medzi sebou.

Obecný úrad pripravil o 18:00 hod. pre jubilantov, pre tých skôr narodených ale aj pre ostatných občanov v rámci mesiaca úcty k starším koncert hudobnej skupiny DUO JAMAHA, známej z televízie ŠLÁGER.

Alfons a Marian Kotvanovci  prilákali do sály množstvo milovníkov ľudovej hudby a zábavy. Otec a syn chytľavými piesňami a hovoreným slovom zabávali  celú sálu, niektoré piesne roztancovali našich oslávencov.  V dobrej nálade a atmosfére ubiehal večer venovaný najmä tým skôr narodeným. Po skončení koncertu sa ľudia fotili s DUO JAMAHA a jubilanti mohli pokračovať v zábave a v rozhovoroch.  Nechýbala ani zábava pri harmonike Jaroslava Surovského.  

Jeseň je krásna, jeseň je dar, lebo je obdobím zbierania plodov zeme, ktorú zušľachtili pracovité ruky človeka.  Aj jeseň v živote človeka môže byť krásna - stačí prítomnosť lásky a dobrá vôľa . A hoci je veľakrát ťažká, predsa len je obdarená zaslúženým odpočinkom a je plná životných skúseností a životnej múdrosti, z ktorej štedro čerpáme aj my mladší.

Milí jubilanti!

V mene celej obce sa vám chceme úprimne poďakovať za celoživotnú prácu  v prospech našej obce, vašich rodín, za výchovu detí a vnúčat.

Čas, ten rýchlo plynie. Vy ste sa životne všetci zmenili. Bohatší ste o životné skúsenosti, ale najmä o plodne prežité roky. Veľkosť človeka nespočíva v jeho sláve, ale vo výsledkoch jeho práce. Šťastie človeka nespočíva len v jeho spokojnosti, ale aj v tom, koľko ľudí urobil šťastnými.

Nech sú dni vášho zrelého veku prepletené vďačnosťou nás všetkých. Prajeme Vám pevné zdravie a ešte veľa spokojných a šťastných rokov v kruhu svojich najbližších a priateľov.

 

NAŠI DRAHÍ JUBILANTI:

Bariš Ján, Barišová Pavlína, Beránková Júlia, Bulková Zuzana, Henžlová Daniela, Hodulík Jaroslav, Hošták Jozef, Hriz Peter, Chupáčová Daniela, Janišová Mária, Juračka Ján, Lukačová Eva, Malík Pavol, Margetín Marián, Margetín Milan, Mikula Ján, Novák Emil, Pavlík Milan, Surovský Jaroslav, Špaček Pavol, Šprtlová Emília, Vidovičová Marie, Zbudilová Jarmila, Žídek Pavol, Žitňáková Anna

 

Bašná Eva, Budiaková Marta, Čechovská Anna, Jakúbek Ján, Kubisová Anna, Lukač Milan, Michalcová Žofia, Ochodnická Oľga, Petrová Anna, Zachar Juraj

 

Beránek Rudolf, Breznická Pavla,  Ďurišová Oľga, Habánková Verona,  Juríček Ján, Juríček Jaroslav, Juríčková Zuzana, Kovačovič Dušan, Masaryk Mikuláš, Matejíčková Emília, Michalcová Otília, Pastorková Emília, Srvátková Zdenka, Vavro Ján, Zaťková Elena

 

Breznický Jozef, Herák Rudolf, Horná Helena, Hriadeľ Stanislav, Jurčová Emília, Križanová Katarína, Margetínová Anna, Mitošinka Jozef, Ondris Jaroslav, Petrová Anna, Petrová Oľga, Tunega Elemír

 

Brumovská Agnesa, Fábiková Pavlína, Gvizdová Anna, Hulvák Vladimír, Janiš Jozef, Kňazovčíková Mária, Kútna Mária, Margetínová Mária, Pavlíková Mária, Šprtlová Anna, Vaňurová Rozália

 

Kňazovčíková Mária

 


Vytvorené: 2. 11. 2017
Posledná aktualizácia: 9. 11. 2017 10:45
Autor: Správce Webu