Obsah

Slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018

Typ: ostatné
V novom školskom roku sme vítali prváčikov,žiaci sa po prázdninách vrátili do školských lavíc.

Po dvojmesačných prázdninách sa brána školy opäť otvorila 4. septembra 2017. Slávnostné zahájenie školského roku 2017/2018 začalo o 8:30 na chodbe základnej školy.

Deti oddýchnuté po prázdninách si budú musieť znova zvykať na ranný budík a školské povinnosti. Väčší žiaci obsadili stoličky v posledných radách, vpredu sedeli prváci, s veľkými školskými taškami, plní očakávania, radosti a možno aj s troškou strachu. Veď vymenili hračky za šlabikár, peračník a zošity a zo škôlkarov sú už školáci.

Po hymne Slovenskej republiky nasledoval krátky program, ktoré s deťmi nacvičili pani učiteľky. Pani starostka Ing. Alena Bulková sa prihovorila prítomných deťom, učiteľom a rodičom, zaželala im veľa radosti, trpezlivosti a chuti do učenia.

Pani starostka informovala o personálnych zmenách v škole.

Mgr. Jarmila Zacharová, PhD., ktorá bola riaditeľkou ZŠ s MŠ ukončila pracovný pomer. Do školy bola prijatá nová pani učiteľka  Mgr. et Mgr. Viktória Viera Juricová, ktorú pani starostka poverila riadením školy.

Nová pani riaditeľka  v príhovore predstavila seba, učiteľský zbor a  nových žiakov – prváčikov. Slávnostným šerpovaním pasovali pani učiteľky deti za prváka alebo prváčku. Každému prvákovi pani starostka odovzdala darček od obecného úradu - knižku s venovaním a sladkosť. Podpisom do pamätnej knihy deti ukázali, že už naozaj patria medzi školákov.

Po príhovoroch sa školáci rozišli do svojich tried, prváci  so svojou triednou pani učiteľkou.

Zoznam prvákov:

Peter Balaj

Milan Bulko

Laura Čechovská

Martina Červeňanová

Timea Jančová

Marko Kallo

Tereza Kulichová

Vanessa Masaryková

Miroslava Miškechová

Samuel Ochodnický

Martin Petrík

Nikola Petrová

Jakub Stanko

 

Učiteľský zbor a zamestnanci ZŠ:

Mgr. et Mgr. Viktória Viera Juricová, poverená riadením ZŠ s MŠ,  triedna učiteľka druhákov

Mgr. Denisa Špániková – triedna učiteľka prvákov

Mgr. Kvetoslava Kotrhová, triedna učiteľka tretiakov

Mgr. Marta Horňáková, triedna učiteľka štvrtákov.

Elena Husárová, vychovávateľka v školskom klube

Eva Molnárová, udržiavanie poriadku a čistoty, kúrenie,

 

Školský rok začal a my prajeme všetkým žiakom, aby si ľahko osvojili potrebné zručnosti a vedomosti, veľa nových zážitkov a pekných priateľstiev. Pani učiteľkám prajeme veľa trpezlivosti a šikovných žiakov.


Vytvorené: 8. 9. 2017
Posledná aktualizácia: 3. 10. 2017 15:14
Autor: Správce Webu