Obsah

Zber nebezpečného odpadu

Typ: ostatné
Zber nebezpečného odpadu 1Obec Chocholná-Velčice oznamuje občanom, že sa v našej obci uskutoční zber nebezpečného odpadu v sobotu 19. mája 2018 v čase od 8:00 - 10:00 hod. na Zbernom dvore Chocholná-Velčice.

Nebezpečný odpad je taký odpad, ktorý svojimi vlastnosťami (najmä toxicitou, infekčnosťou, dráždivosťou, výbušnosťou, horľavosťou, chemickými vlastnosťami, karcinogénnymi (rakovinotvorné), teratogénnymi (poškodzujúce ľudský plod) a mutagénnymi (spôsobuje mutácie genetickej informácie, prípadne rakovinu) je alebo môže byť nebezpečný pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie.

 

Občania - fyzické osoby môžu v rámci zberu nebezpečného odpadu  na Zberný dvor doniesť napr. farby, laky, rozpúšťadlá, obaly z farieb, absorbenty, žiarivky (neónové trubice), motorové oleje, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, kyseliny, pesticídy... Zberať sa bude i jedlý olej.

 

 

 


Vytvorené: 4. 5. 2018
Posledná aktualizácia: 4. 5. 2018 15:37
Autor: Správce Webu