Obsah

Obec Chocholná - Velčice

Samosprávný kraj Trenčiansky
Okres Trenčín

Región

Stredné Považie
Počet obyvateľov 1 684 (31.12.2015)
Rozloha 27,9 km2
Prvá písomná zmienka 1396

mapa

Obec Chocholná-Velčice sa nachádza na pravom brehu stredného toku Váhu v trenčianskej kotline, asi 9 km na juhozápad od Trenčína. Zo severozápadu je chránená pohorím Biele Karpaty. Kataster obce tvorí úzky pás územia od nivy Váhu až po štátnu hranicu s Českou republikou.

Obec Chocholná-Velčice

 

14.11.2017

Západoslovenská distribučná a.s. vyzýva a upozorňuje

Výzva a upozornenie pre vlastníkov, nájomcov, správcov a užívateľov nehnuteľností, pozemkov, vo veci odstránenia, orezu a výrubu stromov.

Detail

10.11.2017

Obecný úrad oznamuje

Občania môžu nosiť orezané konáre, haluze zo stromov a viniča na zberné miesto v Malej Chocholnej. Je prísne zakázané nosiť iný odpad.

Detail

09.11.2017

Ekumenická slávnosť, posvätenie a požehnanie kríža vo Velčiciach

V stredu 1.11.2017 sme spomínali na našich drahých zosnulých. Kríž na cintoríne vo Velčiciach posvätili a požehnali páni farári.

Detail

02.11.2017

Posedenie s jubilantmi v októbri 2017

V mesiaci úcty k starším sme strávili s jubilantmi príjemný piatkový podvečer. Na koncerte DUO JAMAHA sme sa zabávali aj s ostatnými občanmi.

Detail

02.11.2017

Darovania krvi sa zúčastnilo 19 darcov

Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým, ktorí sa rozhodli darovať svoju krv, aby pomohla tým, ktorí ju potrebujú.

Detail

02.11.2017

Súťaž o najkarší jesenný výtvor a lampiónový sprievod sa tešil veľkej účasti.

V piatkový podvečer sme sa už druhý krát prešli po našej obci s maskami a lampiónmi.

Detail

02.11.2017

Súťaž v lietaní šarkanov 2017

Slnečné počasie prilákalo na ihrisko veľa rodín a detí so šarkanmi.

Detail

31.10.2017

Oblastná výstava zvierat v Chocholnej-Velčiciach

Obdivovať rôznorodosť a pestrofarebnosť drobných zvierat mohli občania 6. až 8. októbra v sále kultúrneho domu a jeho okolí.

Detail

24.11.2017 od 17:30 - 26.11.2017 do 18:00

Hody v Drietome

Hody v Drietome 24.-26.11.2017

Slávenie hodov pri príležitosti sviatku patrónky katolíckeho kostola - svätej Kataríny Alexandrijskej

Obec Drietoma

08.12.2017 od 09:30

Rozsvietenie stromčeka v piatok 8.12.2017

Vianočné trhy na pešej zóne sa budú konať v piatok 8.12.2017, slávnostné rozsvietenie stromčeka s Mikulášom a Drietomankou bude o 17:00 hod

Obec Drietoma

09.12.2017 od 16:00

Rozsvietenie stromčeka v Brúsnom v sobotu 9.12.2017

Rozsvietenie vianočného stromčeka pri zvonici v Brúsnom

Obec Drietoma

17.12.2017 od 16:00

Vianočný koncert v nedeľu 17.12.2017

Vianočný koncert s Nezábudkami, Drietomským spevokolom, deťmi ZUŠ, Speváckym zborom svätej Kataríny a Drietomankou

Obec Drietoma

09.11.2017

Ekumenická slávnosť, posvätenie a požehnanie kríža vo Velčiciach

Ekumenická slávnosť, posvätenie a požehnanie kríža vo Velčiciach

Detail

02.11.2017

Posedenie s jubilantmi 2017

Posedenie s jubilantmi 2017

Detail

01.11.2017

Odber krvi 23.10.2017

Odber krvi 23.10.2017

Detail

25.10.2017

Oblastná výstava zvierat 2017

Oblastná výstava zvierat 2017

Detail

17.10.2017

Súťaž v lietaní šarkanov 15.10.2017

Súťaž v lietaní šarkanov 15.10.2017

Detail