Obsah

Dane a poplatky

  • sadzobník správnych poplatkov (výňatok)
  • poplatok za psa
  • poplatok za výmenu smetnej nádoby (popolnice)
  • poplatok za prenájom kultúrneho domu
  • poplatok za hrobové miesto
  • daň z nehnuteľností