Obsah

Evidencia obyvateľstva

  • prihlásenie na prechodný pobyt
  • prihlásenie na trvalý pobyt
  • odhlásenie z trvalého pobytu
  • potvrdenie o trvalom pobyte
  • potvrdenie o poslednom spoločnom pobyte