Obsah

Matričný úrad

  • vystavenie úmrtného listu
  • uzavretie manželstva
  • zápis novorodenca, vystavenie rodného listu