Obsah

Sociálna pomoc

  • jednorazová pomoc v hmotnej núdzi
  • príspevok v nezamestnanosti
  • pomoc v hmotnej núdzi
  • štátny príspevok pri narodení dieťaťa
  • umiestnenie v domove dôchodcov
  • opatrovateľská pomoc v domácnosti
  • príspevok na pohreb

 

Štátny príspevok pri narodení dieťaťa

Tlačivo - žiadosť obdrží žiadateľ - matka dieťaťa na sociálnom oddelení Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne. Žiadosť vypíše žiadateľ (-ka) priamo na mieste a priloží potrebné doklady.

Potrebné doklady:

  • žiadosť o príspevok
  • rodný list dieťaťa


Vybavuje: Úrad práce, sociálnych vecí a rodinyTrenčín, ul. M.R.Štefánika 20
Kontakt: tel. 032/7415121
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: bez poplatku