Obsah

Miestny odbor Matice slovenskej

Správa o činnosti organizácie za rok 2002

Organizácia koncom roka 2002 registruje 25 členov, predsedníčkou naďalej zostáva Emília Schneiderová. V roku 2002 usporiadala  organizácia nasledovné akcie:

  • v máji členky pomohli pri organizovaní osláv Dňa matiek 
  • 31. mája uskutočnili v Parku slobody diskotéku pre mládež
  • v júni v spolupráci s Jednotou dôchodcov usporiadali stretnutie pod Tlstou horou
  • pri príležitosti 90. výročia založenia miestnej základnej školy prispeli na tieto oslavy z pokladne čiastkou 1 500,- Sk
  • 5. júla pripravili dôstojné oslavy príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na naše územie spojené so svätou omšou pri miestnej kaplnke
  • v októbri uskutočnili v spolupráci s Jednotou dôchodcov stretnutie staršej generácie s kultúrnym programom
  • 29. 12. pripravili dôstojné oslavy 10. výročia samostatného Slovenska v spolupráci so Stálou konferenciou slov. inteligencie Slovakia plus a Jednotou dôchodcov

 

Organizácia pri poriadaní kultúrnych akcií spolupracovala s Jednotou dôchodcov a obecným úradom.