Obsah

Kultúra v obci

Všeobecne o kultúre

Možnosti kultúrneho využitia v obci sú rôzne. Ich organizáciu zabezpečuje kultúrna pracovníčka Janka Balajová. Podujatia sa realizujú nielen v kultúrnom dome, ale aj v exteriéri. Kultúrny dom je už staršia viacúčelová budova, v ktorej sídli obecný úrad, knižnica a pošta. Kultúrno-športové akcie, ktoré v obci poriadame sú organizované na základe spracovaného kultúrno-športového plánu činnosti schváleného obecným zastupiteľstvom.

Medzi tradičné podujatia, ktoré sa v obci organizujú patria fašiangové podujatia (karnevaly ZŠ a MŠ), Beh oslobodenia obce, Oslavy medzinárodného dňa detí, detský letný tábor v Chocholnianskej doline, turistický pochod okolo Chocholanskej doliny. Z vydarených podujatí možno spomenúť kurzy varenia pre ženy, posedenie s darcami krvi, posedenie so 60. ročnými jubilantmi, Výstavu ovocia, zeleniny a kvetov, Výstavu výšiviek a rôznych ručných prác, Oslavy sv. Cyrila a sv. Metoda, Stolnotenisový turnaj o cenu starostu obce, Detský deň, Oslavu štátnosti. Z noviniek spomedzi kultúrnych akcií si u našich občanov kladnú odozvu našli Cyklistické preteky, Nočný výstup na Sokolí kameň a Novoročné stretnutie priateľov Chocholnianskej doliny na Sokolom kameni.

Obecný úrad pri poriadaní kultúrno-športových akcií úzko spolupracuje s členmi kultúrnej a športovej komisie. Pri niektorých akciách spolupracuje so spoločenskými organizáciami v obci, najmä so ZO Jednoty dôchodcov, Miestnym odborom Matice slovenskej, SZCH ZO Chocholná-Velčice II. - chovateľov koní a speváckou skupinou Studienkou.