Obsah

Späť

Návrh rozpočtu obce Chocholná-Velčice na roky 2018-2020

Titulná strana tu ku stiahnutiu

 

Návrh rozpočtu obce Chocholná-Velčice 2018-2020  tu ku stiahnutiu

 

Návrh rozpočtu ZŠsMŠ Chocholná-Velčice

- časť príjmy

- časť výdavky základná škola

- časť výdavky materská škola

- časť výdavky školská jedáleň

- časť výdavky školský klub detí

- sumár rozpočtu Základná škola s materskou školou tu ku stiahnutiu

 

Rekapitulácia rozpočtu obce Chocholná-Velčice na roky 2018-2020 tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 23. 11. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu 2

Späť