Obsah

Späť

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1.polrok 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 23. 11. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu 3

Späť