Obsah

CH_2_Komplexný urbanistický návrh a schéma záväzných častí_N

tu ku stiahnutiu

 

CH_1 Širšie vzťahy_N

tu ku stiahnutiu

 

CH_3_Dopravné vybavenie_N.pdf

tu ku stiahnutiu

 

CH_4_Technické vybavenie_N.pdf

tu ku stiahnutiu

 

CH_5_Ochrana prírody a tvorba krajiny_N.pdf

tu ku stiahnutiu

 

CH_6_Zábery PP_N.pdf

tu ku stiahnutiu

 

CH_7_Textová časť_N.pdf

tu ku stiahnutiu

 

CH_8_Sprava o hodnotení ÚPD_def.pdf

tu ku stiahnutiu

 

OZNÁMENIE - DOKUMENTACIA UPN tu ku stiahnutiu