Obsah

VZN

2016

VZN č. 3/2016 o uplatňovaní cien - platieb

vzn-c-3-2016-o-uplatnovani-cien-platieb-za-niektore-sluzby-a.pdf Stiahnuté: 30x | 12.05.2017

Dodatok č. 1 k VZN 1/2016 o nakladaní s KO

dodatok-c-1-k-vzn-1-2016-o-nakladani-s-ko-a-dso-na-uzemi-obc.pdf Stiahnuté: 31x | 12.05.2017

VZN č. 6/2016 o financovaní materskej školy a zariadení

vzn-č.-6-2016-o-financovaní-materskej-školy-a-školských-zariadení.pdf Stiahnuté: 24x | 12.05.2017

VZN č. 4/2016 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie

vzn-c-4-2016-o-ovzdusi-a-poplatku-za-znecistovanie-ovzdusia-.pdf Stiahnuté: 25x | 12.05.2017

VZN č. 1/2016 o nakladaní s KO a DSO

vzn-c-1-2016-o-nakladani-s-ko-a-dso.pdf Stiahnuté: 23x | 12.05.2017

VZN č. 2/2016 o financovaní materskej školy a školských zariadení

vzn-c-2-2016-o-financovani-materskej-skoly-a-sk-zariadeni.pdf Stiahnuté: 21x | 12.05.2017

2015

VZN č. 2/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej docházky

vzn-c-2-2015-o-mieste-a-case-zapisu-dietata-do-ms-a-zs-o-vys.pdf Stiahnuté: 17x | 12.05.2017

2014

VZN 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou

vzn-2-14-o-sposobe-nahradneho-zasobovania-vodou.doc Stiahnuté: 23x | 12.05.2017

VZN č. 1/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov č.4 ÚP obce Chocholná-Velčice

vzn-c-1-2014-ktorym-sa-vyhlasuje-zavaz-cast-zad-c-4-upn-su-c.doc Stiahnuté: 23x | 12.05.2017

2013

VZN č. 6/2013 Zásady hospodárenia

vzn-c-6-2013-zasady-hospodarenia.doc Stiahnuté: 22x | 12.05.2017

VZN č. 5/2013 o verejnom poriadku

vzn-c-5-2013-o-verejnom-poriadku.doc Stiahnuté: 18x | 12.05.2017

VZN č. 3/2013 o financovaní MŠ a školských zariadení

vzn-c-3-2013-o-financovani-ms-a-skolskych-zariadeni.doc Stiahnuté: 19x | 12.05.2017

VZN č. 1/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2006 o poskytovaní dotácií

vzn-c-1-2013-ktorym-sa-meni-a-doplna-vzn-1-2006-o-poskytovaní-dotácií_.doc Stiahnuté: 15x | 12.05.2017

VZN č. 2/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2009 o zásadách tvorby a používania rezervného fondu obce

vzn-č. 2-2013-ktorým-sa-mení-a-dopĺňa-vzn-č. 2-2009-o-zásadách-tvorby-a-používania-rezervného-fondu-obce.doc Stiahnuté: 18x | 12.05.2017

2012

Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2012 o miestnych poplatkoch

dodatok-c-2-k-vzn-c-5-2012-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatkov.pdf Stiahnuté: 48x | 12.05.2017

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2012 o miestnych daniach

dodatok-c-1-k-vzn-5-2012-o-miestnych-daniach-a-miestnom-popl.pdf Stiahnuté: 22x | 12.05.2017

VZN 4/2012 o podmienkach držania psov

vzn-4-2012-o-podmienkach-drzania-psov.doc Stiahnuté: 15x | 12.05.2017

VZN 5/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady

vzn-5-2012-o-miestnych-daniach-a-miest-poplatku-za-ko-a-dso.doc Stiahnuté: 31x | 12.05.2017

VZN 3/2012 o rozpočtových pravidlách

vzn-3-2012-o-rozpoctovych-pravidlach.doc Stiahnuté: 15x | 12.05.2017

VZN 1/2012 o Prevádzkovom poriadku pohrebísku na území obce Chocholná-Velčice

vzn-1-2012-o-prevadzkovom-poriadku-pohrebisk-na-uzemi-obce-chocholna-velcice.doc Stiahnuté: 32x | 12.05.2017

Stránka