Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Chocholná-Velčice
obec
Chocholná-Velčice

Školstvo

Školstvo v našej obci

V obci bola škola postavená v roku 1912 ako štátna škola s vyučujúcim jazykom maďarským. Aj prvý správca tejto školy bol Maďar - p. Grác. Pôsobil tu až do skončenia I. svetovej vojny v roku 1918, kedy sa do školy zaviedol náš materinský jazyk - slovenčina a správca bol nútený školu opustiť...

V obci bola škola postavená v roku 1912 ako štátna škola s vyučujúcim jazykom maďarským. Aj prvý správca tejto školy bol Maďar - p. Grác. Pôsobil tu až do skončenia I. svetovej vojny v roku 1918, kedy sa do školy zaviedol náš materinský jazyk - slovenčina a správca bol nútený školu opustiť. Na jeho miesto nastúpila správkyňa Ryganová a učiteľka Žáková. Pôsobili tu do roku 1921. Školu navštevovali všetci školopovinní žiaci, ktorí boli rozdelení do dvoch tried - mladší a starší ročník.

V roku 1921 prichádza na školu ako správca učiteľ Ábel. Zo všetkých správcov a riaditeľov tu pôsobil najdlhšie, až do roku 1946, čiže 25 rokov.

V rokoch 1946 - 1951 je riaditeľom pán Maťáš a učiteľka jeho manželka. V roku 1951 ho na poste riaditeľa vystriedal riaditeľ Vácval, ktorý tu pôsobil do roku 1963. Počas svojho pôsobenia nasadil a naštepil v školskej záhrade veľa ovocných stromov (v obci sa traduje, že to bol jeho koníček).

V roku 1963 prichádza na jeho miesto pán Zavadinka, ktorý tu pôsobil 3 roky. Jeho nástupkyňa bola Emília Baďurová. Za jej riaditeľovania v rokoch 1966 - 1984 dostala budova nový vzhľad. Vymenili sa staré okná, pristavila sa jedna miestnosť, ktorá slúži ako zborovňa do dnešného dňa. Na dvore boli vybudované splachovacie WC vyhrievané elektrickým prúdom. Bývalý byt riaditeľa bol prerobený na jednu triedu a malú kuchynku. V triede bola školská družina a v kuchynke sa deťom rozdeľovala strava privážaná z miestnej materskej školy. V tom čase bolo vybudované aj ústredné kúrenie v škole, s kotolňou v budove na bývalom MNV.

Po odchode riaditeľky Baďurovej do dôchodku v roku 1984 prichádza na jej miesto pani Tobiašová. Do dôchodku odchádza v roku 1987. Na jej miesto nastupuje ako riaditeľka školy Libuša Minarčicová, ktorá na škole pôsobila dlhší čas ako učiteľka. Za jej vedenia bola urobená nová „fasáda“ školy a vymenená bola krytina na streche za plechovú (foto dolu, vpravo).
školaškolaV roku 1992 Libuša  Minarčicová na vlastnú žiadosť odchádza na Základnú školu Ivanovce. Na jej miesto nastupuje ako riaditeľka školy Eva Beňová. V roku 1997 bola splynofikovaná budova základnej školy. Od roku 2000 vo funkcii riaditeľky školy pôsobí Mgr. Janka Dovinová. V roku 2002 na miesto riaditeľky základnej školy nastupuje Mgr. Kvetoslava Kotrhová, ktorá v škole pôsobí do dnešného dňa. Počas jej pôsobenia bola zrenovovaná zborovňa, kabinet na pomôcky a vstupná hala. K pôvodnej budove školy bola pristavená nová časť, ktorá bola slávnostne otvorená 2.9.2003 (foto dolu). Súčasne s vybudovaním prístavby bola vymaľovaná aj stará časť budovy.

Podnetom pre prístavbu základnej školy boli nevyhovujúce sociálne zariadenia v pôvodnej základnej škole. Už začiatkom roku 2002 bolo rozhodnuté, že štát prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne poskytne na vybudovanie sociálnych zariadení v základnej škole sumu 800 000,- Sk. Obec súhlasila s finančným príspevkom na stavbu, doporučovala však v rámci riešenia vytvoriť i priestor pre ďalšie dve učebne. Predpokladané náklady na stavbu školy podľa projektu Ing. arch. Mariána Betáka predstavovali sumu 2,8 mil. Sk. Chýbajúce prostriedky vo výške 2 mil. Sk  sa zaviazala poskytnúť na stavbu obec rozhodnutím obecného zastupiteľstva, ktoré schválilo uvoľnenie potrebnej sumy z finančných prostriedkov. Financie boli obci vrátené za investície v rámci budovania plynofikácie obce. Finančné zabezpečenie stavby bolo tak kryté v predpokladanej výške.  Vo verejnej súťaži sa dodávateľom stavby stala firma KWH, stavebné konzorcium Juraj Vlčák. Dodávateľ realizoval stavbu v požadovanej kvalite a za vykonané práce i prístup k požiadavkám investora si zaslúži pochvalu. Prístavba základnej školy bola dňa 25. augusta 2003 skolaudovaná a odovzdaná do užívania pracovníkom školy a žiakom. Celkové náklady na stavbu predstavujú sumu cca 3,5 mil. Sk, v ktorej sú započítané i oprava časti starej budovy, elektrická prípojka, nové prístupové chodníky, úprava plôch pred oboma budovami a záhradná pergola s lavičkami pre oddych žiakov i personálu školy. 

Prístavbou získala škola samostatný školský pavilón obsahujúci dve moderné učebne, sociálne zariadenia pre chlapcov, dievčatá i personál, upratovaciu komoru, sklad pomôcok a veľkú chodbu. Nová vstupná hala umožnila prepojenie s pôvodnou budovou. Celkový vzhľad budovy je citlivo architektonicky riešený tak, aby s pôvodnou budovou vytvoril jednotný estetický celok. Osadenie prístavby je odklonené od osi pôvodnej školy natočením priečelia južným smerom z dôvodu zabezpečenia maximálnej svetlosti oboch nových učební pôsobením prirodzeného osvetlenia. Budova spĺňa i požiadavky na bezbariérový prístup osôb na vozíčku.

Spojením citlivého  odborného prístupu projektanta a kvalitnej remeselnej práce dodávateľa vznikla stavba, na ktorú môže byť obec i škola právom hrdá. A aby bol dobrý pocit žiakov v nových priestoroch dokonalý, obec vybavila školu i novým nábytkom, tabuľami a nástenkami.

Google Street View

logo
Chocholná-Velčice

Google Street View

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26
1
27 28 29
1
30