Obsah

Kvapka krvi

V novembri 2013 Obec Chocholná-Velčice odpovedala pozitívne na požiadavku Národnej transfúznej služby (NTS) SR usporiadať aj v našej obci odber krvi mobilnou jednotkou NTS SR. Historicky prvého odberu krvi mobilnou jednotkou sa zúčastnilo viac ako 30 osôb, z nich krv darovalo 25 darcov.

Darovanie krvi je ušľachtilým prejavom lásky človeka k človeku, formou skutočného a úprimného záujmu o nešťastie druhých, často neznámych ľudí. Je našou možnosťou pomôcť neznámemu človeku v kritickom okamihu, keď je na našu pomoc odkázaný. Pre mladých ľudí to môže byť prejavom dospelosti, iní tak pokračujú v krásnej tradícii svojich rodičov. Komu už krv iných darcov pomohla, môže ju darovaním vlastnej krvi vrátiť pre potrebu iných... existuje veľa dôvodov prečo krv darovať. Je to proste dobrá vec!

Prvý odber krvi mobilnou jednotkou ukázal, že naša obec disponuje dostatkom dobrovoľných darcov, ktorí nielenže chápu potrebu krvi, ale aj môžu a sú ochotní ju darovať. V tejto situácii nemôže stáť bokom ani naša obec.

V spolupráci s NTS SR a s pomocou MO SČK Chocholná-Velčice zorganizuje obecný úrad v roku 2014 pravidelné odbery krvi mobilnou jednotkou v našom kultúrnom dome. Snahou obce bude zabezpečiť čo najväčšiu účasť dobrovoľných darcov na odberoch. Počet darcov tak bude nielen individuálnym prejavom záujmu ľudí o darovanie krvi u nás, ale predovšetkým vizitkou celej našej obce vo vzťahu k tejto ušľachtilej ľudskej aktivite.    

V mene všetkých na krv odkázaných ľudí prosíme všetkých darcov krvi, ale i tých, ktorí ešte krv nedarovali ale môžu a sú ochotní ju darovať, o účasť na odberoch krvi, ktoré sa budú konať v našom kultúrnom dome vždy v pondelok od 8:00 v termínoch:


Pozn.: muži môžu darovať krv max. 4x ročne, teda aj v každom z vyššie uvedených termínov. Ženy 3x ročne, teda min. jeden termín je potrebné vynechať.  
Prečo darovať krv? Darovanie krvi ...

  • je „tréningom" organizmu na mimoriadne situácie spojené so stratou krvi,
  • prispieva k regenerácii organizmu. Úbytok krvi vyprovokuje organizmus k tvorbe nových, neopotrebovaných krviniek.
  • pri darovaní Vám určia krvnú skupinu a urobia komplexné vyšetrenie krvi,
  • je prejavom Vašej ľudskosti a Vášho postoja k životu. Nikto z nás nevie, kedy bude on alebo niekto z jeho najbližších potrebovať krv.

Viac sa o darcovstve krvi - jeho potrebe, vplyve na váš organizmus i okolnostiach odberu krvi dozviete na stránkach Národnej transfúznej služby SR

kvapka krvi