Obsah

Späť

Návrh VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chocholná-Velčice

Návrh VZN č. 1/2017 o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Chocholná-Velčice

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 23. 11. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu 3

Späť