Obsah

Späť

Návrh VZN č. 2/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci CH-V

Vyvesené: 23. 11. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť