Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.02.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZP a služby požiarnej ochrany

Ocu Ch-V 056/2019

Neuvedené

Miroslav Ďuráči

Obec Chocholná-Velčice

31.01.2019

Zmluva o poskytnutí NFP na projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu s kultúrnym domom v obci Chocholná-Velčice

OcU Ch-V 041/2019

418 336,52 EUR Štyristoosemnásťtisíctristotridsaťšesť eur 52 centov

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Chocholná-Velčice

10.01.2019

Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

EOZ-178-02-2015-DO

Neuvedené

ENVIROPOL SK s.r.o.

Obec Chocholná-Velčice

17.12.2018

Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie

OcU Ch-V 417/2018

Neuvedené

Obec Chocholná-Velčice

Slovenská sporiteľňa, a.s.

07.12.2018

Kúpna zmluva

OcU Ch-V 393/2018

50,00 EUR Päťdesiat eur

Ľuboš Chovanec

Obec Chocholná-Velčice

03.12.2018

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

OcU CH-V 380/2018

Neuvedené

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Chocholná-Velčice

29.11.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zbere šatstva

OcU CH-V 301/2018

Neuvedené

TextilEco a.s.

Obec Chocholná-Velčice

15.11.2018

Zmluva o dielo "Dom služieb Chocholná č.355"

OcU CH-V 357/2018

39 772,04 EUR Tridsaťdeväťtisícsedemstosedemdesiatdva eur a štyri centy

STES spol. s.r.o.

Obec Chocholná-Velčice

12.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 7/2018

OcU Ch-V 354/2018

350,00 EUR Tristopäťdesiat eur

SZCH ZO Chocholná-Velčice

Obec Chocholná-Velčice

17.10.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu

OcU Ch-V 331/2018

30 000,00 EUR Tridsaťtisíc eur

Ministerstvo vnútra SR

Obec Chocholná-Velčice

15.10.2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

OcU Ch-V 307/2018

Neuvedené

SIGNUM Ltd s.r.o.

Obec Chocholná-Velčice

12.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie 6/2018

OcU Ch-V 299/2018

50,00 EUR Päťdesiat

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Melčice-Lieskové

Obec Chocholná-Velčice

06.09.2018

Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu sč 355

Dodatok č. 01 k OcU Ch-V 271/2018

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel a.s., 810 00 Bratislava

Obec Chocholná-Velčice

06.09.2018

Zmluva o dodávke plynu s.č. 355

OcU Ch-V 271/2018

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel a.s., 810 00 Bratislava

Obec Chocholná-Velčice

03.09.2018

Zmluva o dodávke vody s.č. 355

OcU Ch-V 279/2018

Neuvedené

TVK a.s., Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín

Obec Chocholná-Velčice

28.08.2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny

OcU Ch-V 276/2018

Neuvedené

ZSE Energia a.s.

Obec Chocholná-Velčice

28.08.2018

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

OcU Ch-V 276/2018

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Chocholná-Velčice

15.08.2018

Dodatok ku kúpnej zmluve

OcU Ch-V 230/2018-001

Neuvedené

Marián Beránek

Obec Chocholná-Velčice

18.07.2018

Zmluva o poskyt.dot. č.5/2018 Jednota Sokol

OcU Ch-V 225/2018

3 400,00 EUR Tritisícštyristo eur

Jednota Sokol Chocholná-Velčice

Obec Chocholná-Velčice

13.07.2018

Kúpna zmluva pozemok

OcU Ch-V 214/2018

388,80 EUR Tristoosemdesiatosem eur 80 centov

Jaroslav Kollár, Alena Kollárová

Obec Chocholná-Velčice

04.07.2018

Kúpna zmluva pozemok

OcU Ch-V 230/2018

212,00 EUR Dvestodvanásť eur

Marián Beránek

Obec Chocholná-Velčice

27.06.2018

Kúpna zmluva pozemky

OcU Ch-V 213/2018

619,20 EUR Šesťstodevätnásť eur 20 centov

Bc Ján Staš Chocholná-Velčice

Obec Chocholná-Velčice

27.06.2018

Kúpna zmluva pozemky

OcU Ch-V 212/2018

770,40 EUR Sedemstosedemdesiat eur 40 centov

Silvia Henžlová Chocholná-Velčice

Obec Chocholná-Velčice

27.06.2018

Kúpna zmluva pozemky

OcU Ch-V 211/2018

568,80 EUR Päťstošesťdesiatosem eur 80 centov

Ľubica Poleková, Marta Vašíčková Chocholná-Velčice

Obec Chocholná-Velčice

27.06.2018

Kúpna zmluva pozemky

OcU Ch-V 210/2018

604,80 EUR Šesťstoštyri eur 80 centov

Peter Bariš, Eva Barišová Chocholná-Velčice

Obec Chocholná-Velčice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: