Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

OcU Ch-V 158/2018

6 000,00 EUR Šesťtisíc eur

Dobrovoľný hasičský zbor Chocholná-Velčice

Obec Chocholná-Velčice

23.04.2018

Zmluva o elektronických službách

OcU Ch-V 149/2018

Neuvedené

Obec Chocholná-Velčice

Slovenská sporiteľňa, a.s.

18.04.2018

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci

OcU Ch-V 106/2018

240,00 EUR Dvestoštyridsať eur

Obec Chocholná-Velčice

Advokátska kancelária JUDr Andrej Jaroš s.r.o.

13.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany

OcU Ch-V 139/2018

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Obec Chocholná-Velčice

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

12.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

OcU Ch-V 138/2018

920,00 EUR Deväťstodvadsať eur

Obec Chocholná-Velčice

Jednota dôchodcov Chocholná-Velčice

12.04.2018

Zmluva o elektronickej službe Business24

OcU Ch-V 136/2018

Neuvedené

Obec Chocholná-Velčice

Slovenská sporiteľňa, a.s.

12.04.2018

Zmluva o účte Komunal plus

OcU Ch-V 135/2018

Neuvedené

Obec Chocholná-Velčice

Slovenská sporiteľňa, a.s.

11.04.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o odbere a zhodnotení alebo zneškodnení odpadov

OcU Ch-V 131/2018

Neuvedené

Obec Chocholná-Velčice

Marius Pedersen, a.s., 911 01 Trenčín

23.03.2018

Zmluva o poskyt.dot. č.1/2018 Sokol FC

OcU Ch-V 118/2018

15 180,00 EUR Pätnásťtisícjednostoosemdesiat

Sokol FC Chocholná-Velčice

Obec Chocholná-Velčice

22.03.2018

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

OcU Ch-V 111/2018

Neuvedené

ENVIROPOL s.r.o.

Obec Chocholná-Velčice

22.03.2018

Zmluva o úvere č. 165/CC/18

OcÚ Ch-V 112/2018

169 000,00 EUR Jednostošesťdesiatdeväťtisíc eur

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Chocholná-Velčice

13.03.2018

Kúpna zmluva nehnuteľnosť

OcU Ch-V 099/2018

169 000,00 EUR Jednostošesťdesiatdeväť tisíc eur

Obec Chocholná-Velčice

Coop Jednota Trenčín

07.03.2018

Kúpna zmluva pozemky

OcU Ch-V 086/2018

654,00 EUR Šesťstopäťdesiatštyri eur

Obec Chocholná-Velčice

Božena Miškechová, Ľubomír Murárik

14.12.2017

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

17/2016

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eur

Ing. Marta Tóthová

Obec Chocholná-Velčice

14.12.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

09/2017

1 900,00 EUR Jedentisícdeväťsto eur

SZCH ZO Chocholná-Velčice II – chovateľov koní

Obec Chocholná-Velčice

14.12.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

08/2017

350,00 EUR Tristopäťdesiat

Slovenský zväz chovateľov ZO Chocholná-Velčice

Obec Chocholná-Velčice

14.12.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 7/2017

07/2017

900,00 EUR Deväťsto

Jednota dôchodcov Chocholná-Velčice

Obec Chocholná-Velčice

26.10.2017

Dohoda č. 17/13/010/15

17/13/010/15

Neuvedené

Úrad práce, sociálnzch vecí a rodiny Trenčín

Obec Chocholná-Velčice

24.10.2017

Zmluva o dielo

20171006

11 626,45 EUR Jedenásťtisícšesťstodvadsaťšesť eur 45 centov

Lipták Jozef

Obec Chocholná-Velčice

03.10.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

6/2017

2 000,00 EUR Dvetisíc eur

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Drietoma

Obec Chocholná-Velčice

25.09.2017

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

9104176272

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel a.s., 810 00 Bratislava

Obec Chocholná-Velčice

25.09.2017

Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu

9100083264

Neuvedené

Obec Chocholná-Velčice

Slovenský plynárenský priemysel a.s., 810 00 Bratislava

28.08.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie Slov.zväz protifašistických bojovníkov

5/2017

50,00 EUR Päťdesiat

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Melčice-Lieskové

Obec Chocholná-Velčice

21.08.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MInisterstva dopravy a výstavby SR na rok 2017

OcU Ch-V 208/2017

9 839,04 EUR Deväťtisícosemstotridsaťdeväť eur 4 centy

Obec Chocholná-Velčice

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

14.08.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 42017

42017

2 200,00 EUR Dvetisícdvesto

Dobrovoľný hasičský zbor Chocholná-Velčice

Obec Chocholná-Velčice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: