Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.08.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MInisterstva dopravy a výstavby SR na rok 2017

OcU Ch-V 208/2017

9 839,04 EUR Deväťtisícosemstotridsaťdeväť eur 4 centy

Obec Chocholná-Velčice

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

14.08.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 42017

42017

2 200,00 EUR Dvetisícdvesto

Dobrovoľný hasičský zbor Chocholná-Velčice

Obec Chocholná-Velčice

27.07.2017

Dodatok č. 1 k dohode s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín

Dodatok č. 1

Neuvedené

Úrad práce, sociálnzch vecí a rodiny Trenčín

Obec Chocholná-Velčice

21.07.2017

Zmluva o zriadení vecných bremien

Zmluva

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Chocholná-Velčice

30.06.2017

Dobrovoľná požiarna ochrana Zmluva o poskytnutí datácie

Zmluva č. 37279

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Chocholná-Velčice

30.06.2017

Zmluva Premier Consulting EU s.r.o. žiadosť

Zmluva č.EA KPZ EEVS 0010

Neuvedené

Premier Consulting EU, s.r.o.

Obec Chocholná-Velčice

23.06.2017

Nájomná zmluva

Zmluva

1,00 EUR

Urbárska obec Velčice, pozemkové spoločenstvo

Obec Chocholná-Velčice

19.06.2017

Zmluva o dielo: komplexné vedenie BOZP, OPP, PZS

Zmluva o dielo

75,00 EUR

Miroslav Ďuráči

Obec Chocholná-Velčice

19.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č.3/2017

Zmluva o poskyt. č.3/2017

1 470,00 EUR

Jednota Sokol Chocholná-Velčice

obec

10.04.2017

Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu

Zmluva

Neuvedené

Brantner Altgas, s.r.o.

Obec Chocholná-Velčice

30.01.2015

Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti

zmluva

nula

Urbárska obec Velčice, pozemkové spoločenstvo

Urbárska obec Velčice, pozemkové spoločenstvo

02.10.2007

Zmluva o dielo

Zmluva

896 950,00 EUR

Jozef Lipták

Obec Chocholná-Velčice

Zmluva o nájme

C1 - 1204 BR Chocholná-Velčice

50 000,00 EUR SK

Orange Slovensko a.s., 82109 Bratislava

Obec Chocholná-Velčice

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácii projektu Slovenského futbalového zväzu s názvom "Miniihriská 2007"

"Miniihriská 2007"

1 098 000,00 EUR SK

Obec Chocholná-Velčice

Slovenský futbalový zväz

Nájomná zmluva chladiacich priestorov

Nájomná zmluva chladiacich priestorov

100,00 EUR SK

Zdravotná doprava s.r.o.

Obec Chocholná-Velčice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1