Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.08.2018

Dodatok ku kúpnej zmluve

OcU Ch-V 230/2018-001

Neuvedené

Marián Beránek

Obec Chocholná-Velčice

18.07.2018

Zmluva o poskyt.dot. č.5/2018 Jednota Sokol

OcU Ch-V 225/2018

3 400,00 EUR Tritisícštyristo eur

Jednota Sokol Chocholná-Velčice

Obec Chocholná-Velčice

13.07.2018

Kúpna zmluva pozemok

OcU Ch-V 214/2018

388,80 EUR Tristoosemdesiatosem eur 80 centov

Jaroslav Kollár, Alena Kollárová

Obec Chocholná-Velčice

04.07.2018

Kúpna zmluva pozemok

OcU Ch-V 230/2018

212,00 EUR Dvestodvanásť eur

Marián Beránek

Obec Chocholná-Velčice

27.06.2018

Kúpna zmluva pozemky

OcU Ch-V 213/2018

619,20 EUR Šesťstodevätnásť eur 20 centov

Bc Ján Staš Chocholná-Velčice

Obec Chocholná-Velčice

27.06.2018

Kúpna zmluva pozemky

OcU Ch-V 212/2018

770,40 EUR Sedemstosedemdesiat eur 40 centov

Silvia Henžlová Chocholná-Velčice

Obec Chocholná-Velčice

27.06.2018

Kúpna zmluva pozemky

OcU Ch-V 211/2018

568,80 EUR Päťstošesťdesiatosem eur 80 centov

Ľubica Poleková, Marta Vašíčková Chocholná-Velčice

Obec Chocholná-Velčice

27.06.2018

Kúpna zmluva pozemky

OcU Ch-V 210/2018

604,80 EUR Šesťstoštyri eur 80 centov

Peter Bariš, Eva Barišová Chocholná-Velčice

Obec Chocholná-Velčice

22.06.2018

Licenčná zmluva

OcU Ch-V 204/2018

250,00 EUR Dvestopäťdesiat eur/rok

TENDERnet s.r.o.

Obec Chocholná-Velčice

22.06.2018

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

OcU Ch-V 182/2018

1 560,00 EUR Jedentisícpäťstošesťdesiat eur

RVC Senica s.r.o.

Obec Chocholná-Velčice

16.05.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

OcU Ch-V 158/2018

6 000,00 EUR Šesťtisíc eur

Dobrovoľný hasičský zbor Chocholná-Velčice

Obec Chocholná-Velčice

23.04.2018

Zmluva o elektronických službách

OcU Ch-V 149/2018

Neuvedené

Obec Chocholná-Velčice

Slovenská sporiteľňa, a.s.

18.04.2018

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci

OcU Ch-V 106/2018

240,00 EUR Dvestoštyridsať eur

Obec Chocholná-Velčice

Advokátska kancelária JUDr Andrej Jaroš s.r.o.

13.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany

OcU Ch-V 139/2018

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Obec Chocholná-Velčice

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

12.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

OcU Ch-V 138/2018

920,00 EUR Deväťstodvadsať eur

Obec Chocholná-Velčice

Jednota dôchodcov Chocholná-Velčice

12.04.2018

Zmluva o elektronickej službe Business24

OcU Ch-V 136/2018

Neuvedené

Obec Chocholná-Velčice

Slovenská sporiteľňa, a.s.

12.04.2018

Zmluva o účte Komunal plus

OcU Ch-V 135/2018

Neuvedené

Obec Chocholná-Velčice

Slovenská sporiteľňa, a.s.

11.04.2018

Dodatok č. 2 k Zmluve o odbere a zhodnotení alebo zneškodnení odpadov

OcU Ch-V 131/2018

Neuvedené

Obec Chocholná-Velčice

Marius Pedersen, a.s., 911 01 Trenčín

23.03.2018

Zmluva o poskyt.dot. č.1/2018 Sokol FC

OcU Ch-V 118/2018

15 180,00 EUR Pätnásťtisícjednostoosemdesiat

Sokol FC Chocholná-Velčice

Obec Chocholná-Velčice

22.03.2018

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

OcU Ch-V 111/2018

Neuvedené

ENVIROPOL s.r.o.

Obec Chocholná-Velčice

22.03.2018

Zmluva o úvere č. 165/CC/18

OcÚ Ch-V 112/2018

169 000,00 EUR Jednostošesťdesiatdeväťtisíc eur

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Chocholná-Velčice

13.03.2018

Kúpna zmluva nehnuteľnosť

OcU Ch-V 099/2018

169 000,00 EUR Jednostošesťdesiatdeväť tisíc eur

Obec Chocholná-Velčice

Coop Jednota Trenčín

07.03.2018

Kúpna zmluva pozemky

OcU Ch-V 086/2018

654,00 EUR Šesťstopäťdesiatštyri eur

Obec Chocholná-Velčice

Božena Miškechová, Ľubomír Murárik

14.12.2017

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

17/2016

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eur

Ing. Marta Tóthová

Obec Chocholná-Velčice

14.12.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

09/2017

1 900,00 EUR Jedentisícdeväťsto eur

SZCH ZO Chocholná-Velčice II – chovateľov koní

Obec Chocholná-Velčice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: