Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.07.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní audítorskych služieb

OcU Ch-V 196/2019

Neuvedené

Obec Chocholná-Velčice

RVC Senica s.r.o.

12.06.2019

Zmluva o dielo

OcÚ Ch-V 173/2019

1 656,00 EUR Jedentisícšesťstopäťdesiatšesť €

Obec Chocholná-Velčice

TOPSET Solutions s.r.o., 900 31 Stupava

03.06.2019

Dodatok č. 1218/15/30-D2

OcÚ Ch-V 091/2019-001

Neuvedené

Obec Chocholná-Velčice

Enviromentálny fond

24.05.2019

Zmluva o dielo

OcÚ Ch-V 151/2019

24 108,85 EUR Dvadsaťštyritisícstoosem eur osemdesiatpäť centov

Obec Chocholná-Velčice

LAMELLAND s.r.o., 91101 Trenčín

07.05.2019

Zmluva o Platobnej karte

OcÚ Ch-V 136/2019

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Chocholná-Velčice

07.05.2019

Zmluva č. 39 476 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

OcÚ Ch-V 135/2019

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Chocholná-Velčice

06.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie 7/2019

OcÚ Ch-V 134/2019

50,00 EUR Päťdesiat eur

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Melčice-Lieskové

Obec Chocholná-Velčice

03.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie 6/2019

OcU Ch-V 083/2019

600,00 EUR Šesťsto eur

Slovenský zväz chovateľov ZO Chocholná-Velčice

Obec Chocholná-Velčice

03.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie 5/2019

OcU Ch-V 130/2019

800,00 EUR Osemsto eur

Dobrovoľný hasičský zbor Chocholná-Velčice

Obec Chocholná-Velčice

03.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie 4/2019

OcU Ch-V 082/2019

2 500,00 EUR Dvetisícpäťsto eur

Poľovnícke združenie Sokolí kameň

Obec Chocholná-Velčice

03.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie 3/2019

OcU Ch-V 081/2019

920,00 EUR Deväťstodvadsať eur

Jednota dôchodcov Chocholná-Velčice

Obec Chocholná-Velčice

03.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie 2/2019

OcU Ch-V 080/2019

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo eur

Jednota Sokol Chocholná-Velčice

Obec Chocholná-Velčice

26.04.2019

Nájomná zmluva

OcÚ Ch-V 124/2019

12,00 EUR Dvanásť €

Obec Chocholná-Velčice

Urbárna obec Veľká Chocholná, pozemkové spoločenstvo

24.04.2019

Zmluva na odber a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov

OcU Ch-V 117/2019

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s., 911 01 Trenčín

Obec Chocholná-Velčice

11.04.2019

Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve (nebytové priestory a ostatné priestory) č. T0731/2010 zo dňa 9.4.2010

OcU Ch-V 033/2019

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Chocholná-Velčice

20.03.2019

Dodatok č. 1218/15/30-D1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č.1218/15/30

OcU Ch-V 091/2019

Neuvedené

Environmentálny fond

Obec Chocholná-Velčice

18.03.2019

Zmluva o spolupráci ERSON

OcU Ch-V 089/2019

Neuvedené

ERSON Recycling s.r.o., Soblahovská 3479, 911 01 Trenčín

Obec Chocholná-Velčice

15.03.2019

Licenčná zmluva č. 20190053

OcU Ch-V 087/2019

650,00 EUR Šesťstopäťdesiat eur

PERRY SOFT s.r.o.

Obec Chocholná-Velčice

07.03.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

ZoPD 1/2019

16 810,00 EUR Šestnásťtisícosemstodesať eur

Sokol FC Chocholná-Velčice

Obec Chocholná-Velčice

07.03.2019

Zmluva o dielo

OcU Ch-V 079/2019

22 680,00 EUR Dvadsaťdvatisícšesťstoosemdesiat eur

ARGUS-DS s.r.o.

Obec Chocholná-Velčice

28.02.2019

Dodatok č. 1 ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva

OcU Ch-V 073/2019

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s., 911 01 Trenčín

Obec Chocholná-Velčice

21.02.2019

Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií

OcU Ch-V 062/2019

Neuvedené

TOPSET Solutions s.r.o., 900 31 Stupava

Obec Chocholná-Velčice

18.02.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre služby advokátskej kancelárie

OcU Ch-V 057/2019

Neuvedené

Advokátska kancelária JUDr Andrej Jaroš s.r.o.

Obec Chocholná-Velčice

14.02.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZP a služby požiarnej ochrany

OcU Ch-V 056/2019

Neuvedené

Miroslav Ďuráči

Obec Chocholná-Velčice

31.01.2019

Zmluva o poskytnutí NFP na projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu s kultúrnym domom v obci Chocholná-Velčice

OcU Ch-V 041/2019

418 336,52 EUR Štyristoosemnásťtisíctristotridsaťšesť eur 52 centov

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Chocholná-Velčice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: