Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.12.2017

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

17/2016

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eur

Ing. Marta Tóthová

Obec Chocholná-Velčice

14.12.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

09/2017

1 900,00 EUR Jedentisícdeväťsto eur

SZCH ZO Chocholná-Velčice II – chovateľov koní

Obec Chocholná-Velčice

14.12.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

08/2017

350,00 EUR Tristopäťdesiat

Slovenský zväz chovateľov ZO Chocholná-Velčice

Obec Chocholná-Velčice

14.12.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 7/2017

07/2017

900,00 EUR Deväťsto

Jednota dôchodcov Chocholná-Velčice

Obec Chocholná-Velčice

26.10.2017

Dohoda č. 17/13/010/15

17/13/010/15

Neuvedené

Úrad práce, sociálnzch vecí a rodiny Trenčín

Obec Chocholná-Velčice

24.10.2017

Zmluva o dielo

20171006

11 626,45 EUR Jedenásťtisícšesťstodvadsaťšesť eur 45 centov

Lipták Jozef

Obec Chocholná-Velčice

03.10.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie

6/2017

2 000,00 EUR Dvetisíc eur

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Drietoma

Obec Chocholná-Velčice

25.09.2017

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

9104176272

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel a.s., 810 00 Bratislava

Obec Chocholná-Velčice

25.09.2017

Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke plynu

9100083264

Neuvedené

Obec Chocholná-Velčice

Slovenský plynárenský priemysel a.s., 810 00 Bratislava

28.08.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie Slov.zväz protifašistických bojovníkov

5/2017

50,00 EUR Päťdesiat

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Melčice-Lieskové

Obec Chocholná-Velčice

21.08.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MInisterstva dopravy a výstavby SR na rok 2017

OcU Ch-V 208/2017

9 839,04 EUR Deväťtisícosemstotridsaťdeväť eur 4 centy

Obec Chocholná-Velčice

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

14.08.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 42017

42017

2 200,00 EUR Dvetisícdvesto

Dobrovoľný hasičský zbor Chocholná-Velčice

Obec Chocholná-Velčice

27.07.2017

Dodatok č. 1 k dohode s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín

Dodatok č. 1

Neuvedené

Úrad práce, sociálnzch vecí a rodiny Trenčín

Obec Chocholná-Velčice

21.07.2017

Zmluva o zriadení vecných bremien

Zmluva

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Chocholná-Velčice

05.07.2017

Zmluva o dielo

20170517

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eur

Obec Chocholná-Velčice

a-audit, s.r.o., Partizánska 888/56, 911 01 Trenčín

05.07.2017

Zmluva o dielo

20170527

16 100,00 EUR Šestnásťtisícjednosto

Obec Chocholná-Velčice

Ing arch Miloslav Varga

30.06.2017

Zmluva Premier Consulting EU s.r.o. žiadosť

Zmluva č.EA KPZ EEVS 0010

Neuvedené

Premier Consulting EU, s.r.o.

Obec Chocholná-Velčice

30.06.2017

Dobrovoľná požiarna ochrana Zmluva o poskytnutí datácie

Zmluva č. 37279

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Chocholná-Velčice

23.06.2017

Nájomná zmluva

Zmluva

1,00 EUR

Urbárska obec Velčice, pozemkové spoločenstvo

Obec Chocholná-Velčice

19.06.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce č.3/2017

Zmluva o poskyt. č.3/2017

1 470,00 EUR

Jednota Sokol Chocholná-Velčice

obec

19.06.2017

Zmluva o dielo: komplexné vedenie BOZP, OPP, PZS

Zmluva o dielo

75,00 EUR

Miroslav Ďuráči

Obec Chocholná-Velčice

10.04.2017

Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu

Zmluva

Neuvedené

Brantner Altgas, s.r.o.

Obec Chocholná-Velčice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1