Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.09.2019

Zmluva o poskytnutí finančných protriedkov č. 19-432-05235

OcÚ Ch-V 244/2019

3 700,00 EUR Tritisícsedemsto €

Obec Chocholná-Velčice

Fond na podporu umenia

03.09.2019

Zmluva o dielo č. 020/19

OcU Ch-V 233/2019

341 405,61 EUR Tristoštyridsaťjedentisícštyristopäť eur 61 centov

Stawal SK s.r.o.

Obec Chocholná-Velčice

03.09.2019

Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu

OcU Ch-V 212/2019 - 001

350,00 EUR Tristopäťdesiat eur

Andrej Burian HS Trend

Obec Chocholná-Velčice

22.08.2019

Dodatok č. 004 k Zmluve o dodávke plynu

OcU Ch-V 228/2019 002

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel a.s., 810 00 Bratislava

Obec Chocholná-Velčice

22.08.2019

Dodatok č. 003 k Zmluve o dodávke plynu

OcU Ch-V 228/2019 001

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel a.s., 810 00 Bratislava

Obec Chocholná-Velčice

22.08.2019

Dodatok č. 002 k Zmluve o dodávke plynu

OcU Ch-V 228/2019

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel a.s., 810 00 Bratislava

Obec Chocholná-Velčice

12.08.2019

Kúpna zmluva

OcU Ch-V 220/2019

126,00 EUR Jednostodvadsaťšesť eur

Ondruš s.r.o.

Obec Chocholná-Velčice

12.08.2019

Zmluva o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu

OcU Ch-V 212/2019

500,00 EUR Päťsto eur

Andrej Burian HS Trend

Obec Chocholná-Velčice

09.08.2019

Hromadná licenčná zmluva

OcU Ch-V 217/2019

Neuvedené

Slovenský ochranný zväz autorský, 810 00 Bratislava

Obec Chocholná-Velčice

08.08.2019

Zmluva o poskytnutí služby

OcU Ch-V 215/2019

900,00 EUR Deväťsto eur

e-Gemini s.r.o.

Obec Chocholná-Velčice

01.07.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní audítorskych služieb

OcU Ch-V 196/2019

Neuvedené

Obec Chocholná-Velčice

RVC Senica s.r.o.

12.06.2019

Zmluva o dielo

OcÚ Ch-V 173/2019

1 656,00 EUR Jedentisícšesťstopäťdesiatšesť €

Obec Chocholná-Velčice

TOPSET Solutions s.r.o., 900 31 Stupava

03.06.2019

Dodatok č. 1218/15/30-D2

OcÚ Ch-V 091/2019-001

Neuvedené

Obec Chocholná-Velčice

Enviromentálny fond

24.05.2019

Zmluva o dielo

OcÚ Ch-V 151/2019

24 108,85 EUR Dvadsaťštyritisícstoosem eur osemdesiatpäť centov

Obec Chocholná-Velčice

LAMELLAND s.r.o., 91101 Trenčín

07.05.2019

Zmluva o Platobnej karte

OcÚ Ch-V 136/2019

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Chocholná-Velčice

07.05.2019

Zmluva č. 39 476 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

OcÚ Ch-V 135/2019

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Chocholná-Velčice

06.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie 7/2019

OcÚ Ch-V 134/2019

50,00 EUR Päťdesiat eur

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Melčice-Lieskové

Obec Chocholná-Velčice

03.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie 6/2019

OcU Ch-V 083/2019

600,00 EUR Šesťsto eur

Slovenský zväz chovateľov ZO Chocholná-Velčice

Obec Chocholná-Velčice

03.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie 5/2019

OcU Ch-V 130/2019

800,00 EUR Osemsto eur

Dobrovoľný hasičský zbor Chocholná-Velčice

Obec Chocholná-Velčice

03.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie 4/2019

OcU Ch-V 082/2019

2 500,00 EUR Dvetisícpäťsto eur

Poľovnícke združenie Sokolí kameň

Obec Chocholná-Velčice

03.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie 3/2019

OcU Ch-V 081/2019

920,00 EUR Deväťstodvadsať eur

Jednota dôchodcov Chocholná-Velčice

Obec Chocholná-Velčice

03.05.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie 2/2019

OcU Ch-V 080/2019

1 400,00 EUR Jedentisícštyristo eur

Jednota Sokol Chocholná-Velčice

Obec Chocholná-Velčice

26.04.2019

Nájomná zmluva

OcÚ Ch-V 124/2019

12,00 EUR Dvanásť €

Obec Chocholná-Velčice

Urbárna obec Veľká Chocholná, pozemkové spoločenstvo

24.04.2019

Zmluva na odber a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov

OcU Ch-V 117/2019

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s., 911 01 Trenčín

Obec Chocholná-Velčice

11.04.2019

Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve (nebytové priestory a ostatné priestory) č. T0731/2010 zo dňa 9.4.2010

OcU Ch-V 033/2019

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Chocholná-Velčice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: