Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.04.2019

Zmluva na odber a zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov

OcU Ch-V 117/2019

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s., 911 01 Trenčín

Obec Chocholná-Velčice

11.04.2019

Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve (nebytové priestory a ostatné priestory) č. T0731/2010 zo dňa 9.4.2010

OcU Ch-V 033/2019

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Chocholná-Velčice

20.03.2019

Dodatok č. 1218/15/30-D1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu č.1218/15/30

OcU Ch-V 091/2019

Neuvedené

Environmentálny fond

Obec Chocholná-Velčice

18.03.2019

Zmluva o spolupráci ERSON

OcU Ch-V 089/2019

Neuvedené

ERSON Recycling s.r.o., Soblahovská 3479, 911 01 Trenčín

Obec Chocholná-Velčice

15.03.2019

Licenčná zmluva č. 20190053

OcU Ch-V 087/2019

650,00 EUR Šesťstopäťdesiat eur

PERRY SOFT s.r.o.

Obec Chocholná-Velčice

07.03.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

ZoPD 1/2019

16 810,00 EUR Šestnásťtisícosemstodesať eur

Sokol FC Chocholná-Velčice

Obec Chocholná-Velčice

07.03.2019

Zmluva o dielo

OcU Ch-V 079/2019

22 680,00 EUR Dvadsaťdvatisícšesťstoosemdesiat eur

ARGUS-DS s.r.o.

Obec Chocholná-Velčice

28.02.2019

Dodatok č. 1 ku Zmluve o zabezpečení služieb v oblasti odpadového hospodárstva

OcU Ch-V 073/2019

Neuvedené

Marius Pedersen, a.s., 911 01 Trenčín

Obec Chocholná-Velčice

21.02.2019

Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií

OcU Ch-V 062/2019

Neuvedené

TOPSET Solutions s.r.o., 900 31 Stupava

Obec Chocholná-Velčice

18.02.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre služby advokátskej kancelárie

OcU Ch-V 057/2019

Neuvedené

Advokátska kancelária JUDr Andrej Jaroš s.r.o.

Obec Chocholná-Velčice

14.02.2019

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZP a služby požiarnej ochrany

OcU Ch-V 056/2019

Neuvedené

Miroslav Ďuráči

Obec Chocholná-Velčice

31.01.2019

Zmluva o poskytnutí NFP na projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu s kultúrnym domom v obci Chocholná-Velčice

OcU Ch-V 041/2019

418 336,52 EUR Štyristoosemnásťtisíctristotridsaťšesť eur 52 centov

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Chocholná-Velčice

10.01.2019

Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

EOZ-178-02-2015-DO

Neuvedené

ENVIROPOL SK s.r.o.

Obec Chocholná-Velčice

17.12.2018

Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie

OcU Ch-V 417/2018

Neuvedené

Obec Chocholná-Velčice

Slovenská sporiteľňa, a.s.

07.12.2018

Kúpna zmluva

OcU Ch-V 393/2018

50,00 EUR Päťdesiat eur

Ľuboš Chovanec

Obec Chocholná-Velčice

03.12.2018

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

OcU CH-V 380/2018

Neuvedené

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Chocholná-Velčice

29.11.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zbere šatstva

OcU CH-V 301/2018

Neuvedené

TextilEco a.s.

Obec Chocholná-Velčice

15.11.2018

Zmluva o dielo "Dom služieb Chocholná č.355"

OcU CH-V 357/2018

39 772,04 EUR Tridsaťdeväťtisícsedemstosedemdesiatdva eur a štyri centy

STES spol. s.r.o.

Obec Chocholná-Velčice

12.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 7/2018

OcU Ch-V 354/2018

350,00 EUR Tristopäťdesiat eur

SZCH ZO Chocholná-Velčice

Obec Chocholná-Velčice

17.10.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu

OcU Ch-V 331/2018

30 000,00 EUR Tridsaťtisíc eur

Ministerstvo vnútra SR

Obec Chocholná-Velčice

15.10.2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

OcU Ch-V 307/2018

Neuvedené

SIGNUM Ltd s.r.o.

Obec Chocholná-Velčice

12.09.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie 6/2018

OcU Ch-V 299/2018

50,00 EUR Päťdesiat

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Melčice-Lieskové

Obec Chocholná-Velčice

06.09.2018

Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu sč 355

Dodatok č. 01 k OcU Ch-V 271/2018

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel a.s., 810 00 Bratislava

Obec Chocholná-Velčice

06.09.2018

Zmluva o dodávke plynu s.č. 355

OcU Ch-V 271/2018

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel a.s., 810 00 Bratislava

Obec Chocholná-Velčice

03.09.2018

Zmluva o dodávke vody s.č. 355

OcU Ch-V 279/2018

Neuvedené

TVK a.s., Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín

Obec Chocholná-Velčice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: