Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Chocholná-Velčice
obec
Chocholná-Velčice

Dôležité: nové pravidlá pri triedení a zbere komunálneho odpadu!

Triedený zber

Z dôvodu zákonných zmien v Zákone č. 79/2015 o odpadoch dochádza od 1. apríla 2024 k viacerým zmenám v oblasti odpadového hospodárstva aj v našej obci. Menia sa predovšetkým podmienky pre triedený zber.

Povinnosťou obce je zabezpečiť tzv. nulovú donáškovú vzdialenosť určených triedených odpadov z domácností. Túto povinnosť zabezpečí pre obec odpadová spoločnosť Marius Pedersen.

  1. Papier a papierová lepenka budú z domácností odoberané formou vrecového zberu, farba vreca modrá. Zber vriec bude zabezpečovať naša obec raz mesačne, vždy prvý pracovný pondelok v mesiaci, ak nebude oznámené inak. Z dôvodu veľkonočných sviatkov bude papier vo vreciach po prvý krát zberaný výnimočne v utorok 2. apríla 2024. 
  2. Plasty, tetrapaky a kovové obaly budú z domácností odoberané tiež formou vrecového zberu, farba vreca žltá. Uvedené druhy odpadov, teda plasty, kovy a tetrapaky môžete ukladať spolu do žltého vreca. Obsah vriec odpadová spoločnosť odvezie a následne vytriedi na svojej triediacej linke.

Vývoz odpadov v žltých vreciach bude realizovaný spoločnosťou Marius Pedersen raz mesačne, v deň určený vývozcom. Po prvý krát budú žlté vrecia odvezené od domov v pondelok 22. apríla 2024.

  1. Obaly a iné výrobky zo skla budú naďalej zberané prostredníctvom kontajnerov na sklo, umiestnených v obci na známych miestach.
  2. Zároveň je možné všetky vyššie uvedené vytriedené odpady ukladať aj na náš zberný dvor, v čase jeho otváracích hodín: v stredu od 15. do 17. hodiny, v sobotu od 10. do 17. hodiny. Na zbernom dvore Vám pracovník poskytne aj prázdne vrecia.

Prosíme všetkých občanov, aby z dôvodu zníženia náročnosti odvozu vriec vytriedeného odpadu od domácností uprednostnili ukladanie odpadu na zberný dvor.

  1. Od začiatku roku 2024 začal obecný úrad vykonávať pravidelnú kontrolu vývozu nádob so zmesovým odpadom z domácností. Kontrolované je množstvo vyvezených nádob z jednotlivých domácností a dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi. V tejto súvislosti žiadame občanov, aby svoje nádoby vykladali na vývoz iba ak je to potrebné a označili svoje nádoby zreteľne číslom domu, ku ktorému domu nádoba patrí.

Zistené množstvo vyvezených nádob z jednotlivých domácností bude podkladom pre stanovenie poplatku za komunálne odpady z jednotlivých domácností podľa počtu vyvezených nádob.

  1. Pri kontrole vývozu bude u vybraných nádob vykonaná aj kontrola obsahu nádob, zameraná na dodržiavanie povinností pri triedení odpadu, stanovených zákonom o odpadoch i Všeobecne záväzným nariadením obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi. Žiadame všetkých občanov aby odpad zo svojich domácností dôsledne triedili a do nádob ukladali iba odpad, ktorý už nie je možné vytriediť. 

Triedený zber

 

Google Street View

logo
Chocholná-Velčice

Google Street View

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.