Obsah

Obec Chocholná - Velčice

Samosprávný kraj Trenčiansky
Okres Trenčín

Región

Stredné Považie
Počet obyvateľov 1 684 (31.12.2015)
Rozloha 27,9 km2
Prvá písomná zmienka 1396

mapa

Obec Chocholná-Velčice sa nachádza na pravom brehu stredného toku Váhu v trenčianskej kotline, asi 9 km na juhozápad od Trenčína. Zo severozápadu je chránená pohorím Biele Karpaty. Kataster obce tvorí úzky pás územia od nivy Váhu až po štátnu hranicu s Českou republikou.

Obec Chocholná-Velčice

 

15.11.2018

ZD

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenskej distribučnej na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zákona č.251/2012 Z.z. v platnom znení.

Detail

15.11.2018

po

Upozorňujeme seniorov !!!

Upozorňujeme seniorov, že sa v poslednej dobe množia podvody na senioroch. Sú oslovovaní prostredníctvom telefónu v skorých ranných alebo večerných hodinách o tom, že ich rodinným príslušníkom sa stali nepredvídateľné okolnosti (rôzne dopravné nehody a pod.) a žiadali od nich finančne odškodnenie. Preto žiadame občanov o obozretnosť a vyvarovania sa neuváženého konania a aby si predmetnú skutočnosť vždy overili u svojich rodinných príslušníkov.

Detail

14.11.2018

pred

Pozvánka na prednášku - KOMPOSTOVANIE V KOMPOSTÉROCH

Obecný úrad Chocholná-Velčice oznamuje občanom, že sa dňa 16.11.2018 o 17:00 hod. bude konať prednáška k projektu "Kompostujeme v bielokarpatsko-trenčianskom mikroregióne". Prednáška bude zameraná na kompostovanie v kompostéroch. Občania, ktorí sa prednášky zúčastnia majú prednostne nárok na prevzatie kompostéra (1050l) v priestoroch zberného dvora v sobotu 17.novembra od 10:00 hod. -18.00 hod.

Detail

06.11.2018

krv

Darovanie krvi v obci

6. novembra 2018 sa v Kultúrnom dome našej obci uskutočnil odber krvi mobilnou jednotkou národnej transfúznej služby.

Detail

05.11.2018

konáre

Vývoz orezaných konárov

Obecný úrad oznamuje občanom, že môžu nosiť orezané konáre, haluze zo stromov a viniča zo svojich záhrad od 1. novembra 2018 na zberné miesto: výjazd od hlavnej cesty oproti Základnej škole smerom do družstva za mostom vedľa potoka. Prísny zákaz vyvážania konárov v Malej Chocholnej - príjazdová cesta na ihrisko.

Detail

06.11.2018

Darovanie krvi - november 2018

Darovanie krvi - november 2018

Darovanie krvi - november 2018

Detail

01.11.2018

Posedenie s jubilantami 2018

Posedenie s jubilantami 2018

Posedenie s jubilantami 2018

Detail

31.10.2018

Lampiónový sprievod a výtvory z jesenných plodov

Lampiónový sprievod a výtvory z jesenných plodov

Lampiónový sprievod a výtvory z jesenných plodov

Detail

17.10.2018

Oblastná výstava zvierat a  8.ročník špeciálky klubu králikov strieborných malých

Oblastná výstava zvierat a 8.ročník špeciálky klubu králikov strieborných malých

Oblastná výstava zvierat a 8.ročník špeciálky klubu králikov strieborných malých

Detail

11.10.2018

Furmanská a hodová paráda 2018

Furmanská a hodová paráda 2018

Furmanská a hodová paráda 2018

Detail