Obsah

Obec Chocholná - Velčice

Samosprávný kraj Trenčiansky
Okres Trenčín

Región

Stredné Považie
Počet obyvateľov 1 684 (31.12.2015)
Rozloha 27,9 km2
Prvá písomná zmienka 1396

mapa

Obec Chocholná-Velčice sa nachádza na pravom brehu stredného toku Váhu v trenčianskej kotline, asi 9 km na juhozápad od Trenčína. Zo severozápadu je chránená pohorím Biele Karpaty. Kataster obce tvorí úzky pás územia od nivy Váhu až po štátnu hranicu s Českou republikou.

Obec Chocholná-Velčice

 

08.08.2017

MDD 2017

MDD 2017

Detail

26.06.2017

Darovanie krvi 26-06-2017

Darovanie krvi

Detail

13.05.2017

Oobec Štvrtok

2004-10-20 Štvrtok

Detail

13.05.2017

Obec Melčice-Lieskové

2004-10-20 Melčice-Lieskové

Detail

13.05.2017

Obec Kostolná-Zárečie

2004-10-20 Kostolná-Záriečie

Detail

21.08.2017

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúce elektriny - oboznámenie verejnosti

Detail

14.08.2017

Futbal - oznam

Futbalový klub Sokol FC oznamuje, že sa už začínajú žiacke tréningy.

Detail

08.08.2017

Zdravotné stredisko Melčice-Lieskové oznamuje

Letné dovolenky v zubnej ambulancii, detskej ambulancii a všeobecnej ambulancii pre dospelých

Detail

08.08.2017

Upozornenie

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Detail

08.08.2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

Detail