Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Chocholná-Velčice
obec
Chocholná-Velčice

Združenie obcí

Zakladateľská zmluva

2003-10-30

Združenie obcí  Bielokarpatsko-Trenčianskeho mikroregiónu (ZOB-TM) podľa § 20b a nasl. zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov uzatvorená dňa 30. októbra 2003 zakladateľmi...

ZDRUŽENIE OBCÍ BIELOKARPATSKO-TRENČIANSKEHO MIKROREGIÓNU (ZOB-TM)
podľa § 20b a nasl. zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov uzatvorená dňa 30. októbra 2003 zakladateľmi:

 • Obec Adamovské Kochanovce
 • Obec Kostolná-Záriečie
 • Obec Drietoma
 • Obec Melčice-Lieskové
 • Obec Chocholná-Velčice
 • Obec Štvrtok
 • Obec Ivanovce

 

Stanovy združenia

Názov združenia obcí

2003-10-30

Zakladatelia združenia obcí:

 • Obec Adamovské Kochanovce
 • Obec Kostolná-Záriečie
 • Obec Drietoma
 • Obec Melčice-Lieskové
 • Obec Chocholná-Velčice
 • Obec Ivanovce
 • Obec Štvrtok

založili v súlade § 20b a nasl. zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov združenie obcí s názvom Združenie obcí bielokarpatsko - trenčianskeho mikroregiónu (ZOB-TM)

 

Právne pomery združenia obcí

2004-09-29

 • Združenie obcí ZOB-TM je dobrovoľným, nezávislým, nepolitickým združením obcí bielokarpatsko-trenčianskeho mikroregiónu, ktoré bolo založené na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 30. novembra 2003 v Chocholnej-Velčiciach. 
 • Združenie obcí je právnickou osobou podľa § 20b ods. (2) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov, ktorá vzniká registráciou na Krajskom úrade v Trenčíne. 
 • Právne pomery združenia obcí sa riadia Občianskym zákonníkom, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito stanovami. 
 • Združenie obcí bolo založené na dobu neurčitú.

 

Sídlo združenia obcí

2003-10-30

Sídlom združenia obcí ZOB-TM je:

Obecný úrad Chocholná-Velčice
Chocholná-Velčice 312
913 04 Chocholná-Velčice

 

Cieľ činnosti združenia obcí

2004-09-29

Združenie obcí ZOB-TM vzniklo na ochranu záujmov obcí bielokarpatsko-trenčian-skeho mikroregiónu a ich obyvateľov.
Cieľom združenia obcí je: 

 • cieľavedomá spoločná ochrana záujmov obcí bielokarpatsko - trenčianskeho mikrore-giónu a ich obyvateľov 
 • rozvoj efektívnej samosprávy obcí 
 • iniciovanie a podpora aktivít v oblastiach spoločenských, hospodársko-ekonomických, ekologických, sociálnych, duchovných a kultúrnych, športovo-turistických, výchovno-vzdelávacích, investičných 
 • vzájomná výmena skúseností členov združenia

V záujme plnenia cieľov združenia bude združenie obcí iniciovať a podporovať nasledovné aktivity:

 • cieľavedomú spoločnú ochranu zákonných práv a záujmov obcí
 • rozvoj efektívnej samosprávy obcí
 • demokratické a spoločenské procesy v mikroregióne
 • hospodársko-ekonomických aktivity, vytváranie priaznivého prostredia pre súkromný sek-tor, pre uplatňovanie trhovej ekonomiky
 • aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, výchovy občanov v tomto smere
 • podporu sociálnej sféry, zameranú na rozvoj starostlivosti o zdravie obyvateľov, rozvoj humanitnej a sociálnej starostlivosti, rekvalifikačné programy pre nezamestnaných
 • duchovné, kultúrne a spoločenské aktivity pre ochranu a rozvoj historických tradícií, miestnej kultúry, morálky a etiky obyvateľov mikroregiónu
 • športovo-turistické aktivity pre obyvateľov obcí i návštevníkov mikroregiónu
 • výchovno-vzdelávacie programy pre manažment obcí i obyvateľov všeobecne

....a to všetko vrátane investičných činností v záujme rozvoja regiónu.

 

Práva a povinnosti členov združenia obcí

2004-09-29

Práva členov:

 • schvaľovať stanovy združenia obcí ZOB-TM a ich zmeny
 • zúčastňovať sa na rokovaní Valného zhromaždenia ZOB-TM
 • požadovať, aby sa Valné zhromaždenie ZOB-TM zaoberalo jeho problémami
 • predkladať Valnému zhromaždeniu ZOB-TM iniciatívne návrhy na činnosť v súlade s cieľmi združenia obcí
 • kontrolovať činnosť orgánov združenia obcí.

Povinnosti členov:

 • aktívne pracovať v združení obcí ZOB-TM, chrániť jeho poslanie a dobré meno
 • platiť v dohodnutom termíne členské príspevky

Google Street View

logo
Chocholná-Velčice

Google Street View

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
1
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2