Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Chocholná-Velčice
obec
Chocholná-Velčice

Sociálna pomoc

 • umiestnenie v domove dôchodcov

 Domov dôchodcov môže poskytovať starostlivosť občanovi, ktorému nie je možné poskytnúť inú sociálnu službu. alebo poskytnutie inej sociálnej služby dostatočne nerieši sociálnu núdzu občana, ktorý je poberateľom starobného dôchodku, a ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje sústavnú starostlivosť inej osoby, ktorú občanovi nemôže zabezpečiť rodina ani poskytovanie opatrovateľskej služby, alebo poskytovanie starostlivosti v domove dôchodcov potrebuje z iných vážnych dôvodov

 

Zoznam zariadení sociálnej starostlivosti (ZSS) v pôsobnosti TSK tu ku stiahnutiu

Žiadosť sa podáva v konkrétnom zariadení - domove dôchodcov. Podáva sa na tlačive, ktoré žiadateľovi poskytne DD.

 

Potrebné doklady:

 • žiadosť
 • doporučenie lekára
 • rozhodnutie obecného úradu (žiadosť tu ku stiahnutiu, lekarsky posudok tu ku stiahnutiu)
 • zdokladovaný príjem žiadateľa (dôchodok).

Vybavuje: Vybraný domov dôchodcov

 

 • opatrovateľská pomoc v domácnosti

Opatrovateľskú službu možno poskytovať :

 • a) občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti alebo kontaktu so spoločenským prostredím, najmä sprievodcom, tlmočením v posunkovej reči pre nepočujúce osoby a predčítaním,
 • b) dieťaťu do skončenia povinnej školskej dochádzky, ak osobnú, celodennú a riadnu starostlivosť o dieťa nemôže z vážnych dôvodov poskytovať alebo zabezpečovať rodič alebo občan, ktorý prevzal takéto dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu,
 • c) ak sa jednej matke súčasne narodili tri deti a viac detí alebo sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a to do dovŕšenia troch rokov veku detí.

 

Poskytovanie opatrovaeľskej služby v obci sa riadi VZN 3/2011 o poskytovaní opatrovateľskej služby a výške úhrad.

 

Potrebné doklady:

 • žiadosť o sociálne posúdenie (tu ku stiahnutiu)
 • posudok od obvodného lekára (tu ku stiahnutiu)
 • potvrdenie o príjme žiadateľa
 • potvrdenie o príjme osôb, ktoré sa posudzujú spoločne


Vybavuje: OcÚ Chocholná-Velčice
Kontakt: 032/65 39 101
Doba vybavenia: do 30 dní od podania žiadosti, najskôr dňom podania žiadosti
Poplatky: bez poplatku

 

 

Štátny príspevok pri narodení dieťaťa

Tlačivo - žiadosť obdrží žiadateľ - matka dieťaťa na sociálnom oddelení Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne. Žiadosť vypíše žiadateľ (-ka) priamo na mieste a priloží potrebné doklady.

Potrebné doklady:

 • žiadosť o príspevok
 • rodný list dieťaťa


Vybavuje: Úrad práce, sociálnych vecí a rodinyTrenčín, ul. M.R.Štefánika 20
Kontakt: tel. 032/7415121
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatky: bez poplatku

Google Street View

logo
Chocholná-Velčice

Google Street View

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
1
8
1
9 10 11 12 13
1
14
1
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4