Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Chocholná-Velčice
obec
Chocholná-Velčice

Stavebné povolenie

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. 

Účastníkom stavebného konania sú: stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám na nich, ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov, stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia v stavebnom konaní a jeho výsledkov vydá stavebné povolenie.

 

Potrebné doklady:

  • Žiadosť o stavebné povolenie (tlačivo - žiadosť o stavebné povlenie tu ku stiahnutiu)
  • rozhodnutie o umiestnení stavby
  • projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach
  • doklad o vlastníckom, alebo inom vzťahu k stavebnému pozemku
  • zoznam známych účastníkov stavebného konania
  • situačná snímka z mapy katastra nehnuteľností so zakreslením stavby
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy

 

Správny poplatok

a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu ...........................................................50,00 € 
2. na stavbu bytových domov.............................................................200,00 € 

b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekr. chaty, rekr. domy, záhr. chaty),
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m² .........................................25,00 € 
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m² .............................................50,00 € 

c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a na 
zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu 
a na zmeny stavieb pred dokončením ..................................................35,00 € 

d) na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu a na 
stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, 
na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....................................30,00 € 

e) na stavbu garáže s jedným alebo s dvoma miestami .........................50,00 € 

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením ....20,00 € 

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb 
a zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom 
náklade do 50 000 € vrátane ...............................................................100,00 € 
nad 50 000 € do 100 000 € vrátane......................................................200,00 € 
nad 100 000 € do 500 000 € vrátane ...................................................400,00 € 
nad 500 000 € do 1 000 000 €  vrátane................................................600,00 €
nad 1 000 000 € do 10 000 000 € vrátane ...........................................800,00 €    nad 10 000 000 €.................................................................................1000,00 €

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie 16,50 € 

i) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných stavieb, 
ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie .......................................60,00 € 

Oslobodenie

Od poplatku na vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.

Od poplatku sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona, národné metodické centrá, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.


Vybavuje: Stavebný úrad Chocholná-Velčice
Kontakt: 032/65 39 105, e-mail: stavebnyurad@chocholna-velcice.sk
Doba vybavenia: do 30-60 dní od podania žiadosti

Google Street View

logo
Chocholná-Velčice

Google Street View

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26
1
27 28 29
1
30