Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Chocholná-Velčice
obec
Chocholná-Velčice

Na novém zbernom dvore

Služby, ktoré našim občanom poskytuje zberný dvor, doplnili novinky zabezpečované obcou   

Zberný dvor Chocholná-Velčice vám ponúka nové možnosti, ako sa zákonným, kultúrnym ale najmä ekologickým spôsobom, šetrným k vlastnému životnému prostrediu zbavovať svojich odpadov.

Odpad: z legislatívneho hľadiska je to hnuteľná vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. Jednoducho povedané, odpad je akákoľvek vec, ktorú už nevyužívame a nemá pre nás význam, takže sa jej chceme zbaviť.

Už náš minimálny ohľad k životnému prostrediu nám radí použiť hlavu (myslí sa tým rozum) skôr, než to, čo nepotrebujeme, pošleme definitívne na skládku odpadov. V situácii, keď držíme v rukách onú hnuteľnú vec, ktorú chceme označiť za odpad, je správne a múdre zodpovedne myslieť na to, či túto vec, pre nás už odpad, nie je možné akýmkoľvek rozumným spôsobom ešte využiť alebo spracovať. Ak sa nám takáto možnosť ponúka alebo sami nájdeme spôsob, ako je náš "odpad" možné ešte využiť, je našou povinnosťou využiť všetky možnosti skôr, než uložíme náš odpad do smetnej nádoby.    
zberný dvorzberný dvorÚlohou obce v systéme odpadového hospodárstva je vymyslieť, vytvoriť a udržiavať všetky možné dostupné procesy, smerujúce k znižovaniu množstva komunálneho odpadu... to je v skutočnosti ten odpad z našej obce, ktorý skončí definitívne na skládke odpadu. Elektrické a elektronické zariadenia (televízory, chladničky, mrazničky...), ale i rôzne iné výrobky prinášajú naši občania na zberný dvor. Často sú funkčné a občan sa ich zbavuje iba preto, že už ich nepotrebuje. Čo ak ich môže ešte využiť niekto iný?? Aby bolo možné jednoducho otestovať funkčnosť televíznych príjmačov, bol na zbernom dvore inštalovaný jednoduchý satelitný prjímač, poskytujúci potrebný signál pre skúšanie televízorov (hore). Po ich preskúšaní budú funkčné televízory postupne poskytované záujemcom o ich ďalšie využitie. Samozrejme... bezplatne!

Ak máte doma nepotrebný, ale funkčný televízor, rádioprijímač, počítač... proste akýkoľvek iný prístroj či "hnuteľnú vec", ktorú je možné ešte ďalej využiť, prineste ju na zberný dvor a pri odovzdávaní informujte správcu zberného dvora, že ide o funkčnú vec. Žiadúce je spolu s prístrojom priniesť všetko, čo k nemu máte (diaľkové ovládanie, návod na obsluhu, kábel...). Ak tieto veci máte a prinesiete ich, pomôže to opätovnému využitiu prístroja. 

Príklad zo života: mechanický písací stroj (dolu) priniesol jeho majiteľ na zberný dvor ako pre neho nepotrebnú vec, ktorej sa chce zbaviť. Stroj je funkčný, a je možné ho ďalej využívať. Funguje i pri výpadku elektrickej energie. Kto ho chce... čaká ho na zbernom dvore. 

Staršie novinky

VreciavreciaV spolupráci s výrobcom plastových vriec na separované odpady obstaral obecný úrad pre rozšírenie separovaného zberu plastov, papiera a kovových obalov vhodné vrecia z polyetylénu (LDPE). Hrúbka vriec 60μ je postačujúca pre určené druhy odpadov. Vrecia dodala firma GOLD-PACK s.r.o. z Beluše.

Vrecia poskytuje obec našim občanom zdarma: na požiadanie vám ich poskytnú pracovníci na obecnom úrade, alebo pracovník na zbernom dvore pri odovzdaní plných vriec. Počas zberu plných vriec po obci (spravidla každý prvý pondelok v mesiaci) ponechávajú zberači miesto plného vreca prázdne, max. však 2 vrecia.

Prosíme všetkých občanov, aby poskytnuté vrecia používali iba na separovanie určeného druhu odpadu (podľa potlače) a nezneužívali skutočnosť, že vrecia sú poskytované bezplatne. Cena jedného vreca je cca 15 centov (4,5 Sk) a je hradená z našich spoločných prostriedkov, tvorených hlavne poplatkami za komunálne odpady.

vrecia

Vrecia číre (bezfarebné),
70x110cm, s veľkým nápisom LEN NA PLASTY sú určené za zber separovaných plastov. Patria sem plastové nádoby, obaly, fľaše, tašky a vrecká, tégliky od potravín a kozmetiky, PET fľaše, fólie, polystyrén, tetrapaky...

Nevhadzujte obaly so zvyškami potravín a kozmetiky.

vrecia

Vrecia modré,
70x110cm, s veľkým nápisom LEN NA PAPIER
sú určené na zber papiera, papierových výrobkov a obalov. Patria sem: noviny, časopisy, letáky, kancelársky papier, zošity, obálky, papierové obaly a krabice (stlačte), výrobky z papiera, lístky z autobusu, bločky z obchodu, baliaci papier, servítky...

Nevhadzujte papierové plienky, znečistený a mokrý papier.

Vrecia

Vrecia červené,
50x90cm, s veľkým nápisom LEN NA KOVOVÉ OBALY
sú určené na zber kovových obalov (oceľových a hliníkových). Patria sem: plechovky od potravín a nápojov, obaly od kozmetiky, spreje (prázdne), kovové uzávery od nápojov, kompótové viečka...

Nevhadzujte obaly so zvyškami potravín a chemických látok!


Knihy

knihyDruhou novinkou zo služieb zberného dvora je "knižnica použitých kníh". Kníh, ktoré ste už prečítali a nechcete ich čítať znova, sa na zbernom dvore môžete zbaviť kultúrnym spôsobom. S úctou k ich obsahu, k múdrostiam v nich ukrytých ich nemusíte vymeniť za toaletný papier alebo nebodaj páliť.


knihyZachovalé knihy môžete priniesť na zberný dvor (alebo ich pripraviť spolu s plastmi pri zbere po obci), kde je pre ne pripravený veľký regál, pôvodne z obecnej knižnice. Tu budú knihy uložené a ponúkané bezplatne opäť našim občanom. Kto si knihu odnesie, nemusí ju vrátiť a ani za ňu nebude platiť. Nejde o žiadnu spoločenskú novinku, iba o aplikáciu dobrého nápadu (dolu) v našich podmienkach.

Zabezpečiť ďalšie rozširovanie služieb v oblasti odpadového hospodárstva našej obce umožňujú obecnému úradu všetky doteraz uskutočnené opatrenia pre znižovanie množstva skládkovaného odpadu a intenzifikáciu separácie druhotných surovín z komunálneho odpadu. Svoj veľký podiel na tom majú všetci, ktorí sú ústretoví k výzvam obce a poctiví k vlastným povinnostiam pri triedení svojich vlastných odpadov. Ďakujeme!

Google Street View

logo
Chocholná-Velčice

Google Street View

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.