Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Chocholná-Velčice
obec
Chocholná-Velčice

POH 2016 - 2020

Aktuálne... Program odpadového hospodárstva obce Chocholná-Velčice na roky 2016-2020

 

Obec Chocholná-Velčice má pre obdobie rokov 2016 - 2020 spracovaný Program odpadového hospodárstva obce Chocholná-Velčice. Program podľa podkladov obecného úradu spracoval Odpadový hospodár, s.r.o., Hroznová 4664/9, 902 01 Pezinok. Celý POH tu ..

Program bol vypracovaný v súlade so záväznou časťou POH Trenčianskeho kraja na roky 2016-2020, a schválený dňa 26.10.2018 oznámením o výsledku posúdenia č. OU-TN-OSZP3-2018/030223-002 Okresného úradu Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Obsah:

1. Základné údaje programu obce

1.1  Názov obce
1.2  Identifikačné číslo obce
1.3  Okres
1.4  Počet obyvateľov obce
1.5  Rozloha katastrálneho územia obce
1.6  Obdobie, na ktoré sa program vydáva
 

2. Charakteristika aktuálneho stavu odpadového hospodárstva v obci Chocholná-Velčice


2.1 Nakladanie s komunálnymi odpadmi v obci Chocholná-Velčice v predchádzajúcom období rokov 2011 – 2015
2.2 Nakladanie s vytriedenými zložkami komunálnych odpadov v obci Chocholná-Velčice

2.3 Predpokladané množstvo vzniku komunálnych odpadov a drobného stavebného odpadu - vznik odpadov a nakladanie s nimi vo východiskovom roku 2016, vznik odpadov a nakladanie s nimi v cieľovom roku 2020

3. Vyhodnotenie Programu odpadového hospodárstva obce Chocholná-Velčice na roky 2011-2015

 

4. Záväzná časť Programu odpadového hospodárstva obce Chocholná-Velčice na roky 2016 – 2020

4.1  Ciele a cieľové smerovanie v nakladaní s komunálnym odpadom v obci Chocholná-Velčice v rokoch 2016 a 2020
4.2  Ciele a opatrenia  na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere a o význame značiek na obaloch.
 

5. Smerná časť Programu odpadového hospodárstva obce Chocholná-Velčice na roky 2016 – 2020

5.1  Dostupnosť zariadení na spracovanie komunálnych odpadov a aké typy spracovateľských zariadení je vhodné v obci Chocholná-Velčice vybudovať

5.1.1. Informácie o dostupnosti zariadení na spracovanie jednotlivých druhov kumunálnych odpadov

5.1.2. Informácie o tom, aké typy spracovateľských zariadení je pre komunálny odpad vybudovať

5.2  Kampane na zvyšovanie povedomia obyvateľov v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Chocholná-Velčice

5.3. Rozsah finančnej náročnosti programu

6. Iné

6.1 Potvrdenie spracovateľa údajov

6.1.1. Názov spracovateľa programu

6.1.2 Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu

 

7. Prílohová časť

7.1. Rozhodnutia správnych orgánov vydané obci o veci odpadov

7.2. Protokoly o vykonaných kontrolách vo veciach odpadového hospodárstva

 

Celý Program odpadového hospodárstva obce Chocholná-Velčice tu...

Google Street View

logo
Chocholná-Velčice

Google Street View

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26
1
27 28 29
1
30