Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Chocholná-Velčice
obec
Chocholná-Velčice

Zberný dvor

Každú stredu a sobotu môžete uložiť na zberný dvor rôzne druhy odpadov z vašej domácnosti   

 

logoZberný dvor Chocholná-Velčice, nachádzajúci sa pri cintoríne v Malej Chocholnej, je otvorený pravidelne v nasledovných termínoch:
 - každú stredu od 15:00 do 19:00  ( do 17:00 v zimnom čase)
 - každú sobotu od 10:00 do 18:00 ( do 17:00 v zimnom čase)

 

Iný termín pre uloženie svojich odpadov je možné v odôvodnených prípadoch dohodnúť s obsluhou zberného dvora.

Zberný dvor ponúka občanom aj službu "BAZÁR ". Prostredníctvom tejto služby môžete zo zberného dvora získať veci, ktoré už niekto iný nepotrebuje, ale vám môžu ešte poslúžiť. Rovnako môžete na zberný dvor priniesť svoje nepotrebné veci, ktoré poslúžia zasa iným. Služba je bezplatná, ak pôvodný majiteľ nepožaduje finančnú náhradu.

Na zberný dvor je možné ukladať odpady, ktoré vznikli na území našej obce. Ak o to pracovník zberného dvora požiada, je osoba odovzdávajúca svoj odpad povinná preukázať svoju totožnosť. Na zbernom dvore je možné odovzdať nasledovné druhy triedených odpadov:

 • sklo v akomkoľvek množstve, akýchkoľvek rozmerov
 • kovy - železo, hliník, farebné kovy,
 • papier - vo vreciach alebo pevne zviazaný
 • handry - vo vreciach
 • staré topánky - jednotlivo alebo vo vreciach
 • kuchynské jedlé tuky a olej - v PVC flašiach pevne uzatvorených
 • drobný stavebný odpad - z drobných stavieb a stavebných úprav - za poplatok 0.015 € za 1 kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín
 • objemný odpad - nábytok, matrace, koberce...
 • detské plienky
 • zmesový komunálny odpad (bez separovateľných zložiek)
 • elektroodpad - televízory, počítače, monitory
 • elektroodpad: chladničky, mrazničky

Zberny_DvorVšetky uvedené druhy odpadov musia byť vytriedené, teda zbavené ostatných druhov odpadov a nečistôt. Pri odovzdávaní drobného stavebného odpadu sa musí odovzdávajúci preukázať povolením stavebného úradu na práce, z ktorých odpad pochádza, ak o to pracovník zberného dvora požiada.
 

Zberny_DvorSklo je možné uložiť do určeného kontajnera, tiež drobný stavebná odpad a objemný odpad (dolu). Stavebný odpad drobnej zrnitosti, bez nežiadúcich prímesí (kovy, sklo, azbest, asfalt... ) je ukladaný do zvláštneho samostatného kontajnera.  
 

Zberný_dvorZberny_DvorDomácnosti s malými deťmi, ktoré používajú jednorázové detské plienky (pampersky), môžu využiť možnosť ukladať použité plienky do zvláštneho kontajnera, určeného práve na detské plienky (hore). Rovnako možno na zberný dvor priniesť bežný komunálny odpad, z ktorého však musia byť vytriedené tie druhy odpadov, ktoré u nás bežne triedime: plasty, sklo, papier, kovy, bioodpoad...
 

Zberný_dvorProsíme všetkých občanov, aby neprinášali na zberný dvor odpady mimo otváracích hodím a nenechávali ich pred zberným dvorom. Veríme, že je našou spoločnou snahou udržať priestor parkoviska pri zbernom dvore čistý a bez odpadov.
 

 

Bazár

logoV každodennom živote nás obklopuje množstvo vecí, ktoré sme si obstarali pre uspokojovanie svojich potrieb. Tak ako život plynie a naše potreby sa menia, niektoré veci sa pre nás stávajú zbytočné. Napriek tomu, že sú plne funkčné a niekedy takmer neopotrebované, my ich už nepotrebujeme a stávajú sa pre nás odpadom.¨
Možno však niekto iný z vášho okolia práve takú vec potrebuje a chýba mu. Skúste sa pozrieť vo svojich domácnostich po takých veciach a ponúknite ich prostredníctvom nášho zberného dvora ostatným spoluobčanom.

Google Street View

logo
Chocholná-Velčice

Google Street View

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.