Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Chocholná-Velčice
obec
Chocholná-Velčice

Trichinela ošípaných

Návod ako postupovať pri vyšetrení ošípanej z domáceho chovu pred zabíjačkou

Od 1. februára 2007 vstúpil do platnosti nový zákon Národnej rady Sloven- skej republiky  číslo 39/2007 o veterinárnej starostlivosti.

            V § 23 cit. zákona sú stanovené nové povinnosti zabíjania zvierat pre sú- kromnú domácu spotrebu:

 1. Hovädzí dobytok a ošípané možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu, ak
  a) bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej regionálnej veterinárnej a potravi- novej správe aspoň jeden pracovný deň vopred, 
  b) boli dodržané požiadavky na ochranu zvierat v čase zabíjania,
  c) boli dodržané požiadavky na sústreďovanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších produktov podľa osobitného predpisu,
  d) boli dodržané požiadavky na vyšetrenie na bovinnú spongiformnú encefalopatiu (BSE) podľa osobitného predpisu, ak ide o hovädzí dobytok,
  e) boli dodržané požiadavky na vyšetrenie trichinely podľa osobitného predpisu, ak ide o ošípané.
 2. Podrobnosti o zabíjaní jatočných zvierat na súkromnú domácu spotrebu môže ustanoviť všeobecne záväzný predpis, ktorý vydá ministerstvo.

 

Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa pre našu obec je RVPS Trenčín: 

riaditeľ:     MVDr. Oľga Reháková
adresa:    Súdna 22, 911 01 Trenčín
telefón:     032 652 2123, 640 1393, 640 1392, 652 2045
fax:            032 652 2123
e-mail:     rvstno@svssr.sk

RVPS v Trenčíne pripravila pre chovateľov usmernenie, ktoré určuje postup chovateľa pri aplikácii zákona. V nasledujúcich riadkoch uvádzame stručný postup podľa usmernenie RVPS v Trenčíne:

 1. Chovateľ alebo vlastník ošípanej je povinný nahlásiť domácu zabíjačku na RVPS Trenčín najmenej 1pracovný deň vopred v čase od  7,00 – 15,00 hod.
 2. Spôsob nahlásenia: telefonicky, písomne (tel./fax : 032/6522123, e-mail: rvstno@svssr.sk). Pri nahlásení je potrebné uvádzať údaje: meno a adresa chovateľa, telefónne číslo, okres, plánovaný dátum domácej zabíjačky.
 3. Chovateľ odoberie vzorky bráničných pilierov z každej polovice jatočného tela ošípanej t.j. svalovinu bránice v mieste prechodu do šľachovitej časti o veľkosti najmenej 5x5 cm - spolu dve vzorky z 1 ošípanej. Rada: zverte túto prácu osobe, ktorá riadi domácu zabíjačku ("mäsiar").
 4. Vzorky je potrebné zabaliť do nepremokavého PVC vrecka, ku ktorému sa pevne pripojí správne vypísaný a podpísaný sprievodný doklad na labora- tórne vyšetrenie vzorky. Pri zabíjaní viac ako jednej ošípanej sa vzorky z každej ošípanej zabalia osobitne.
 5. Odobraté vzorky uskladní chovateľ v chladničke (nie v mrazničke!) až do odovzdania na laboratórne vyšetrenie.
 6. Zvoz vzoriek na laboratórne vyšetrenie od chovateľa organizuje RVPS Trenčín v spolupráci s chovateľom a obecným úradom.
 7. Z dôvodu vykonávania domácich zabíjačiek v mimopracovnom čase je vhodné, aby v prípade keď občania nebudú schopní doručiť vzorky na RVPS Trenčín, Súdna 22, doniesli tieto vzorky na obecný úrad najneskôr v pondelok do 8,00 hod., odkiaľ ich vyzdvihne pracovník RVPS.
 8. Pracovník obecného úradu bude telefonicky najneskôr do 8.00 informovať RVPS o potrebe odvozu  týchto vzoriek, ktoré je podľa možnosti potrebné na OÚ uskladniť v chladničke.
 9. Pri pozitívnom výsledku vyšetrenia s nálezom Trichinella bude RVPS Trenčín bezodkladne informovať chovateľa.
 10. V prípade, že chovateľ nie je o výsledku informovaný do troch pracovných dní od doručenia vzorky na zberné miesto, môže považovať laboratórne vyšetrenie za vyhovujúce.
 11. Mäso a vnútorné orgány z domácej zabíjačky, ktoré nie sú dostatočne tepelne opracované, sa neodporúča použiť pre domácu spotrebu pred zistením negatívneho výsledku laboratórneho vyšetrenia.
 12. Najrizikovejším produktom je surové mäso a domáca klobása zaúdená studeným dymom a klobása s prídavkom zveriny, ktorá nie je dostatočne tepelne ošetrená. Poučenie RVPS uvádza, že tepelné opracovanie živočíšnych produktov spoľahlivo likvidujúce pôvodcu trichinelózy je pôsobenie teploty 62,2 °C po dobu minimálne 1 minúty ohrevu bravčových produktov v kombinácii vhodnej teploty a času jej pôsobenia.

Povinnosť privolať veterinára na prehliadku ošípaných pri domácich za- bíjačkách sa týka zvieraťa a produktov z neho len vtedy, ak sú uvádzané na trh za účelom predaja, alebo spracovania v schválených, alebo povolených prevádzkar- niach - to znamená, v prípade keď mäso nie je určené pre vlastnú spotrebu držiteľa ošípanej. Prehliadku vykonáva úradný veterinárny lekár RVPS Trenčín.

 

V prípade akýchkoľvek nejasností požiadajte o informácie na RVPS v Trenčíne,  na č. t.: 032/6522045, 0905 566 188, 0907 733 040 -  MVDr. Knapcová, MVDr. Haščičová.

Prvá dobrá rada:
nahlásiť domácu zabíjačku môžete e-mailovou poštou "kliknutím" na:  rvstno@svssr.sk

Druhá dobrá rada:
Zabezpečte si vopred tlačivo "Sprievodný doklad na la- boratórne vyšetrenie", ktorý vám spolu s usmernením poskytne obecný úrad. Sprievodný doklad na laboratórne vyšetrenie vzorky môžete stiahnuť i z našej www-stránky, tiež v rubrike "Samospráva - Dokumenty - Žiadosti-tlačivá". 

Nasledujúce zábery dokumentujú miesto odberu vzoriek:

 miesto_odberu_vzoriek  miesto_odberu_vzoriek  miesto_odberu_vzoriek

Google Street View

logo
Chocholná-Velčice

Google Street View

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26
1
27 28 29
1
30