Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Chocholná-Velčice
obec
Chocholná-Velčice

Zákon proti burine

Obvodný pozemkový úrad v Trenčíne upozorňuje všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy na ich povinnosti stanovené zákonom.

 

Obvodný pozemkový úrad v Trenčíne ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy vzhľadom na trvalý problém so zaburinením poľnohospodárskych i nepoľno- hospodárskych pozemkov upozorňuje všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy na ich povinnosti stanovené zákonom č. 220/2004 Z.z.

Podľa tohto zákona je každý vlastník, nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy povinný vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachova- nie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou, predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch a zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohro- zená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí.

Ten, kto...    
...nezabezpečil základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu alebo spôsobil jej poškodenie (§ 3 – 7 zákona),                                                                          
...spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku (§3)...

..........dopustí sa priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy ( § 25 ods. 1 písm. a, b/ zákona), za ktorý možno uložiť pokutu do 10 000,- Sk. V prípade, že nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy ( § 3 – 8 ) dopustí sa priestupku ( § 25 ods. 1 písm.f/ zákona), za ktorý možno uložiť pokutu až do 30 000,- Sk.
           
Podnikateľ sa dopustí správneho deliktu, ak...
...nezabezpečí základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu alebo spôsobí jej poškodenie ( § 3 – 7 zákona ),
...svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskej alebo nepoľnohos- podárskej pôdy ( § 3 zákona ),
...nesplní povinnosť uloženú orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 3 – 7 zákona. 

Pokuta sa v týchto prípadoch pohybuje vo výške od 5 000,- Sk  do 1 000 000,- Sk za každý hektár poľnohospodárskej pôdy, na ktorej sa podnikateľ dopúšťa správneho deliktu.

Na základe uvedeného vyzývame všetkých užívateľov, aby udržiavali svoje pozemky – poľnohospodárske i nepoľnohospodárske – v nezaburinenom stave, opatrenia na odstránenie burín vykonávali včas a pravidelne, čím zabránia ich šíreniu na okolité priľahlé pozemky.

Google Street View

logo
Chocholná-Velčice

Google Street View

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26
1
27 28 29
1
30