Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Chocholná-Velčice
obec
Chocholná-Velčice

Správa o činnosti

Správa o činnosti DHZ za rok 2003

 
Naša organizácia má k dnešnému dňu 90 členov, z toho 73 mužov, 6 žien a 10 dorastencov a 1 dorastenku. Vekový priemer členov organizácie je 42,3 roka.
Výbor DHZ od schválenia členov výboru do funkcií dňa 9.12.2001 pracuje  v nezmenenom zložení a v uplynulom roku sa stretol na svojich zasadnutiach celkovo 5 krát s 76,8 %  účasťou.
 

Uplynulý rok 2003 môžeme hodnotiť ako rok veľmi bohatý na činnosť organizácie v rôznych oblastiach:

  • v rámci preventívneho pôsobenia boli v obecnom rozhlase odvysielané rozhlasové relácie na  témy: Deti a nebezpečenstvo požiaru, Jarné upratovanie - vypaľovanie lúk a pasienkov, Žatevné práce a Vykurovacie  obdobie .
  • v spolupráci s profesionálnymi požiarnikmi náš hasičský zbor zabezpečil v uplynulom roku likvidáciu dvoch požiarov v Chocholnianskej doline. V oboch prípadoch išlo o požiare trávnatých a lesných porastov.
  • požiarne družstvo pod vedením Jána Medvedíka a Štefana Chudého obetavo pomáhalo pri záplavách v našej a najmä v susedných obciach, kde boli následky letných povodní oveľa horšie  
  • teoretickú i praktickú prípravu členov hasičských družstiev sme zúročili na previerke pripravenosti hasičských družstiev v Hornom Sŕní 14. júna 2003, kde sa zúčastnili 2 požiarne družstvá.- družstvo mužov a družstvo dorastu. Družstvo dorastu sa umiestnilo na peknom 1. mieste a postúpilo na krajské kolo previerky pripravenosti v Trenčianskych Bohuslaviciach, kde skončilo na 6. mieste. Výkon dorastu možno hodnotiť veľmi kladne, na čom majú zásluhu najmä novoprijatí členovia našej organizácie, menovite Muráriková Katarína, Michalec Jozef, Kallo Kamil, Kašperek Lukáš, Kozárec Michal, Šprtel Miloš, Kostolanský Marek, Blažej Martin a Chlapík Juraj.
  • pri starostlivosti o zverenú výzbroj a výstroj strojník DHZ Ján Matejíček vykonával pravidelnú údržbu zverenej techniky a staral sa o jej akcieschopnosť. Špeciálne požiarne vozidlo v starostlivosti strojníka úspešne prešlo pravidelnou povinnou kontrolou na STK.
  • Na budove požiarnej zbrojnice vykonali naši členovia nový náter strechy a výmenu odkvapových žľabov, najväčší kus práce vykonali Ľuboš Chudý a Marián Beránek.
  • V kultúrno-spoločenskej oblasti sme zabezpečili 2 krát tanečnú zábavu (diskotéku) a po druhý krát i Floriánsky majáles. Pre verejnosť sme usporiadali i hodovú zábavu. Pre členky DHZ sme pripravili oslavu Dňa matiek, zabezpečili sme dopravnú službu na Behu oslobodenia obce, na cyklistických pretekoch, asistenčné hliadky na tanečných zábavách iných organizácií, pomáhali sme pri organizácii letného stanového tábora a činnosti hádzanárskeho oddielu dorasteniek Jednoty Sokol Melčice-Lieskové.
  • Dlhoročnú a obetavú prácu v zbore sme pri príležitosti životných jubileí ocenili upomienkovými darmi a písomným blahoželaním u týchto našich členov: Sulo Vladimír (80), Spaček Ján (70) a  Ozimá Paulína (60).  Do stavu manželského vstúpil v uplynulom roku náš člen Martin Červeňan, ktorému sme pri tejto príležitosti venovali upomienkový dar.  
  • V tomto období sme sa posedný krát rozlúčili i s našimi dlhoročnými členmi Jánom Chudým a Ľudovítom Minárikom. 
Na záver tejto hodnotiacej správy o činnosti chcem poďakovať všetkým členom DHZ, ktorí sa podieľali na úspešnom splnení úloh uplynulého obdobia a popriať im veľa zdravia a elánu do ďalšej obetavej a náročnej práce.
          
Spaček Peter, predseda DHZ

Dobrovoľný hasičský zbor od roku 2010 

Tak ako sa všetko rozvíja a napreduje aj naši hasiči dostali túto možnosť a do ich novodobej histórie sa od roku 2010 zapísalo viacero míľnikov.

V rámci programu Cezhraničnej akčnej siete obecných hasičských zborov pod Kykulou (CAS OHZ PK) dňa 13.7.2010 slávnostne otvorili dvere novo zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice. Hasičská zbrojnica dostala novú podobu nadstaveným poschodím, novými bránami na garážach a sochou svätého Floriána. V rámci tohto projektu hasiči dostali novú výzbroj a výstroj s ktorou sa zúčastňovali viacerých školení a taktických cvičení.

V roku 2011 naši hasiči zorganizovali Pohárovú súťaž CAS OHZ PK, ktorej prvý ročník sa konal v areály Pod Tlstou horou. Táto súťaž je organizovaná do dnešného dňa zbormi združenia.

Hasiči dostali do svojej výzbroje čerpalo PS15, s ktorým sa zúčastňujú pohárových súťaži, kde sa veľa krát umiestnili na prvých miestach.  Ďalšou technikou, ktorú majú naši hasiči sú čerpadlá PS4, PS8 s vozíkom a taktiež PS25 s vozíkom.

Dňa 25.3.2015 si naši hasiči prevzali z rúk ministra vnútra SR Róberta Kaliňáka kľúče od nového zásahové vozidlo CAS 15 Iveco Daily. V tomto období dochádza k podpore dobrovoľných hasičov z projektu MV Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov. Z týchto účelových dotácií si hasiči zakúpili zásahové obleky a ďalší zásahový materiál. Hasičské jednotky zapojené do projektu sú aktívne zapájané HaZZ a vysielané k požiarom a iným mimoriadnym udalostiam.

Ďalším významným míľnikom bol 1. jún 2016. V tento deň si naši hasiči prevzali na OR HaZZ v TN nový protipovodňový vozík.

V roku 2017 prichádza zmena vo vedení DHZ. Predsedom DHz sa stáva Ing. Roman Královič a veliteľom Martin Červeňan. Ďalšími členmi výboru sú: Samuel Červeňan, Roman Červeňan, Janka Červeňanová, Daša Červeňanová, Michal Murárik, Jozef Gago, Dominika Adamčiová a Lucia Matejíčková.

Začiatkom roka 2017 naši hasiči vytvorili súťažné družstvo Plameň. Členmi družstva sú deti vo veku od 8 do 15 rokov. Hasiči s deťmi pravidelne trénujú a zúčastňujú sa súťaží, na ktorých sa veľa krát umiestnili na prvých miestach.

Google Street View

logo
Chocholná-Velčice

Google Street View

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26
1
27 28 29
1
30