Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Chocholná-Velčice
obec
Chocholná-Velčice

Jednota dôchodcov Slovenska, základná organizácia

Základné informácie

ZO JDS v obci bola založená 13. augusta 2000. Na tomto prvom zhromaždení sa zišlo 113 dôchodcov. Neskôr sa počet členov zvýšil na 160. Na zakladajúcej schôdzi bol zvolený 11-členný výbor, ktorý riadi činnosť organizácie i v súčasnosti:

 • predseda: 
 • podpredseda: Marta Beránková
 • tajomníčka: Mária Kútna
 • pokladníčka: Elena Kutalová
 • kultúrna činnosť: Jozefína Jastrabíková
 • ďalší členovia výboru: Jozef Masaryk, Emília Štefancová, Anna Juríčková, Pavlína Brumovská, Jozef   Jastrabík, Emília Schneiderová

Za založenie Jednoty dôchodcov v Chocholnej-Velčiciach všetci členovia vďačia  iniciátorovi stretnutia Jozefovi Vincurskému, ktorý sa svojou prácou pričinil o to, aby sa i v našej obci založila Jednota dôchodcov.

26. septembra 2000 sa členovia JDS zúčastnili na Václavsko-Michalskom stret-nutí seniorov, spojenom s tanečnou zábavou v Dome armády v Trenčíne.

10. októbra 2000 sa v Trenčíne uskutočnilo valné zhromaždenie Krajskej org-nizácie JDS. Na zhromaždenie bola z našej obce delegovaná p. Anna Trenčanová.

4. novembra 2000 organizácia spolu s členmi MO Matice slovenskej  poriadali ďalšiu akciu, na ktorej v našej obci vystúpil 16-členný divadelno-folklórny súbor z Maďarska s malými dramatickými scénkami zo starších čias – od siatia konopí až po tkanie. Takisto zaspievali staré slovenské ľudové piesne, ktoré si dodnes zachovali. Bolo to veľmi pekné vystúpenie, o to vzácnejšie, že tam vystupovali všetko starší ľudia nad  70 a 80 rokov. Boli to naši krajania, čo žijú už dlhé roky v Maďarsku v dedine Orménykút v Békešskej župe.


Správa o činnosti za rok 2002

 • 10. februára uskutočnili výročnú schôdzu, na ktorej boli členovia oboznámení s prácou a hospodárením za celý rok. Po schôdzi sa uskutočnilo posedenie pri hudbe Junior a občerstvení, ktoré pripravili členovia organizácie. Záverom sa uskutočnila tombola a pochovávanie basy.
 • vo februári uskutočnili prednášku na tému: „Záhradkárstvo, ovocinárstvo“ s p. Ryšavým
 • 5. júla pomáhali pri príprave Osláv sv. Cyrila a sv. Metoda. Na oslavy prizvali herečku p. Evu Kristínovú a folkórny súbor z Terchovej.
 • 26. júla usporiadali diskotéku
 • rok 2002 organizácia úspešne ukončila Katarínskou tanečnou zábavou.

Členovia Jednoty dôchodcov pri uskutočňovaní akcií spolupracovali so speváckou skupinou Studienka z obce.         

Dôchodcovia sa zúčastňujú aj akcií poriadaných JDS v Trenčína. Chodia na fašiangové posedenie, na uvítanie jari, na oslavy Dňa matiek, na rôzne turistické stretnutia, v októbri  na oslavy úcty k starším občanom do Okruhového domu armády v Trenčíne a na Mikulášske posedenie spojené s tancom a tombolou.

V letných mesiacoch chodia do prírody na zber liečivých rastlín a opekajú  špekáčiky. Štyrikrát do roka usporiadali zájazdy na prezentáciu zdravotníckych výrob-kov, na ktorých vystúpili aj známi umelci ako M. Slivka, M. Velšicová, D. Grúň, M. Oláryová a ďalší.

Výbor na svojich členov nezabúda ani pri okrúhlych jubileách. Blahoželajú im formou obecného rozhlasu a osobne s kyticou kvetov.

Google Street View

logo
Chocholná-Velčice

Google Street View

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.